Konstkurser på Gerlesborgsskolan Stockholm

http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/01.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/02.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/03.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/05.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/04.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/06.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/07.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/08.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/09.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/010.jpg

Att komma till Gerlesborgsskolan och gå på kurs kan vara en kreativ nystart, en fördjupning i färgernas fördolda kvaliteter, ett sätt att börja, eller börja om och få ny energi i ett stelnat uttryck. Gerlesborgsskolan Stockholm ligger i Hjorthagens gamla skola, en vacker träbyggnad i två plan, uppförd i början av 1900-talet. Ropsten är närmaste tunnelbanestation.

Undrar du över något, hör gärna av dig till Tobias Anderson, konstkurssamordnare på Gerlesborgsskolan Stockholm, via e-post: stockholm@gerlesborgsskolan.se, telefon 08-545 666 91.

Viktig information för kursdeltagare i Stockholm hittar du här >>

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med anmälan här >>

Nedan finns information om alla våra aktuella kurser. Bokning sker via e-post, glöm inte att ange vilken kurs anmälan gäller. Bokningen måste innehålla namn, aktuell postadress, telefonnummer och en e-postadress för att registreras.
Varmt välkommen!


Gerlesborgsskolan Stockholm, 25-28/10 2018

Figuration, att se och måla av en annan människa

med Martina Müntzing
Var? Hur? Varför? Vem?
Var:
 Gerlesborgsskolan Stockholm 25-28/10.

Hur: 
Vi målar och tecknar av en annan människa, på- och avklädd, under två längre ställningar varvat med kortare pass av teckning/kroki. Vi arbetar i stort format med olja/tempera/akryl, duk/pannå, vad man är bekväm med. Vi samtalar dagligen gemensamt och enskilt kring arbetet, och tittar på samtida och dåtida figurativt måleri.

Varför:
 Att lära sig måla av en annan människa följer en lång tradition i konsten. Här lär du dig gestaltning, proportioner, anatomi och koncentration. Fördelen med denna klassiska undervisning är att man står i en grupp tillsammans som ger extra närvaro och energi, och som innehåller lika många tolkningar som deltagare. Man lär sig alltså inte bara av mig utan också av varandra. Denna träning ger en bra plattform att bygga vidare ett konstnärskap på, oavsett vilken disciplin eller ämne man uttrycker sig med.

Vem: 
Martina Müntzing, figurativ målare utbildad på Konsthögskolan Stockholm och representerad bl.a. på Moderna Museet.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Martina Müntzing dagen innan kursstart, ons 24 oktober kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier.
Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 900:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 15-18/11 2018

Oljemåleri!

med Johan Nobell
Vi arbetar utifrån deltagarnas individuella förutsättningar, nybörjare som avancerad.
Ambitionen är att vi efter kursen ska känna oss motiverade och inspirerade inför det egna arbetet.
Vi går igenom olika material, grunderingar och tekniker som kan påverka det resultat som vi vill uppnå. Kursen ska ge deltagarna kännedom om de olika uttryck som måleriet kan ge utifrån val av material. Kursen ska ge deltagaren en god inblick och känsla för hur samtidskonsten gestaltar sig.
Efter avslutad kurs är förhoppningen att du har de verktyg i bagaget som kan underlätta för dig att snabbt identifiera ditt eget arbete, problematisera och lustfyllt vidareutveckla det. I kursen kommer det att vara löpande uppgifter, som stilleben och snabbare avbildningar så vi inte fastnar i det monotona. Förslagsvis tar du med dig ett favoritmotiv!
Kursdeltagare inbjuds till en föreläsning om och med Johan Nobell, veckan efter kursen, ons 21 november kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier.
Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se