Konstkurser på Gerlesborgsskolan Stockholm

http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/01.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/02.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/03.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/05.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/04.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/06.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/07.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/08.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/09.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2018/04/010.jpg

Att komma till Gerlesborgsskolan och gå på kurs kan vara en kreativ nystart, en fördjupning i färgernas fördolda kvaliteter, ett sätt att börja, eller börja om och få ny energi i ett stelnat uttryck. Gerlesborgsskolan Stockholm ligger i Hjorthagens gamla skola, en vacker träbyggnad i två plan, uppförd i början av 1900-talet. Ropsten är närmaste tunnelbanestation.

Undrar du över något, hör gärna av dig till Tobias Anderson, konstkurssamordnare på Gerlesborgsskolan Stockholm, via e-post: stockholm@gerlesborgsskolan.se, telefon 079 333 93 38.

Viktig information för kursdeltagare i Stockholm hittar du här >>

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med anmälan här >>

Nedan finns information om alla våra aktuella kurser. Bokning sker via e-post, glöm inte att ange vilken kurs anmälan gäller. Bokningen måste innehålla namn, aktuell postadress, telefonnummer och en e-postadress för att registreras.
Varmt välkommen!


Gerlesborgsskolan Stockholm, 28/2-3/3 2019

Omforma världen, en upptäcktsresa i akvarell

med Ida Rödén
Det här är en akvarellkurs för dig som vill arbeta med akvarell för att finna små och stora sammanhang bland växer, djur, stenar eller bortkastat bråte. Vi tar inspiration från en reseskildrares anteckningar och skisser när vi skapar nya, oväntade upptäckter. Avslöja det ingen tidigare visste om en viss blomma, ett väderomslag, en bortslängd sko, en stig, ett industriområde. Ingående studier eller snabba utkast, allt är välkommet.
Undervisningen är individuell med gemensamma genomgångar och tekniska experiment där vi går igenom akvarellfärgernas egenskaper och möjliga uttryckssätt. Det krävs inga speciella förkunskaper för att delta i kursen. Den som behöver vägledning i akvarellens grundtekniker kommer att få det. Kursen kommer att hållas i Gerlesborgsskolan Stockholms teckningssal.

Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Ida Rödén dagen innan kursstart, ons 27 februari kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier.
Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 14-17/3 2019

Modellmåleri – olja och akryl

med Niklas Eneblom
Modellmåleri, och användandet av nakna människor i måleriet är i princip lika gammalt som måleriet själv. I den här kursen försöker vi gå till botten med detta. Varje dag inleds med några pass krokiteckning, som uppvärmning och ett sätt att identifiera de eventuella problem som kan komma med att avbilda människokroppen. Större delen av varje kursdag ägnas sedan åt modellmåleri. Under kursen kommer vi måla både ställningar som är några minuter långa, till någon som varar en hel kursdag. Jag försöker vara en lyhörd kursledare och lyssna på deltagarnas önskemål.
I kursen vill jag att deltagarna använder teknikerna olja- och/eller akrylfärg. Det är de teknikerna jag själv behärskar bäst. Om man emellertid vill testa andra tekniker så får man givetvis det. Min erfarenhet av kurser i modellmåleri är att deltagarna ganska snart är på väg åt varsitt håll med sina målningar. Varje deltagare kommer stöta på sina problem och möjligheter med sin målning. Jag kommer ägna varje tid till deltagare vid staffliet, men kommer även ta upp allmänna problem gemensamt inför hela gruppen.
Vi kommer även återkommande att gemensamt titta på exempel på användandet av den nakna kroppen i historiskt och samtida måleri för att se hur man kan göra och för att få inspiration.
Kursen välkomnar både nybörjaren och den mer erfarne målaren och kommer att hållas i aulan på Gerlesborgsskolan Stockholm.

Niklas Eneblom har över 10 års erfarenhet av att leda konstkurser, både på konstskolor och som kortkurser. Han är utbildad på Konsthögskolan Valand 1990-95, och samarbetar sedan 1997 med Galleri Magnus Karlsson i Stockholm.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Niklas Eneblom dagen innan kursstart, ons 13 mars kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier.
Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 900:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 12-14/4 2019 och
Gerlesborgsborgsskolan Bohuslän, 10-14/7 2019

Hur man utvecklar sitt konstnärskap i två steg

med Susanna Slöör
Kursen riktar sig till dig som vill finna nya medel för att utveckla ditt konstnärskap. Vi möts i två steg och lägger grunden under tre intensiva dagar i Stockholm. Där har vi tillgång till fina ateljéplatser men ser också utställningar, samtalar samt inleder arbetet och skapar energi för fortsättningen, sommarpasset i den vackra miljön i Gerlesborg, Bohuslän.
Du är kanske motiverad att göra en nystart efter en paus, bryta gamla vanor eller söker fördjupning som konstnär. I gruppen stimuleras det kollegiala utbytet och du arbetar med uttryck som teckning, måleri, objekt, collage eller ett valfritt medium. Gemensamma diskussioner kombineras med enskild handledning. Du får kompletterande information inför såväl kursstarten för del 1 som del 2.
Pris 9 000:- (Tillägg för kost & logi 3 300:-) Observera att kost och logi inte erbjuds vid kursdelen i Stockholm.
Information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10
Denna kurs bokas via Gerlesborgsskolan Bohusläns kursbokning. Till bokningen > >


Gerlesborgsskolan Stockholm, 5-9/6 2019

Målardagar med handledning

med Susann Brännström
Under fem dagar träffas en grupp målare i ateljén på skolan. Kursen vänder sig till dig som vill ha handledning i din konstnärliga process, och förutsättningen är att du arbetar kontinuerligt med ditt måleri. Vi arbetar enbart med vattenbaserade färger, som akryl, vattenbaserad oljefärg, akvarell, tempera, collagetekniker. Kursen kommer att hållas i aulan på Gerlesborgsskolan Stockholm.
Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 5 700:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 13-16/6 & 31/10-3/11 2019

Figuration, att se och måla av en annan människa

med Martina Müntzing
Var? Hur? Varför? Vem?
Var:

Gerlesborgsskolan Stockholm juni och oktober/november
Hur:
Vi målar och tecknar av en annan människa, på- och avklädd, under två längre ställningar varvat med kortare pass av teckning/kroki.Detta gäller båda perioderna. Vi arbetar i stort format med olja/tempera/akryl, duk/pannå, vad man är bekväm med. Vi samtalar dagligen gemensamt och enskilt kring arbetet, och tittar på samtida och dåtida figurativt måleri. Då kursen är uppdelad i två perioder, ingår en självständig sommaruppgift, ett porträtt av sig själv eller någon annan, där kunskaperna från första perioden kommer till användning och resultatet redovisas och diskuteras under den andra.
Varför:
Att lära sig måla av en annan människa följer en lång tradition i konsten. Här lär du dig gestaltning, proportioner, anatomi och koncentration. Fördelen med denna klassiska undervisning är att man står i en grupp tillsammans som ger extra närvaro och energi, och som innehåller lika många tolkningar som deltagare. Man lär sig alltså inte bara av mig utan också av varandra. Denna träning ger en bra plattform att bygga vidare ett konstnärskap på, oavsett vilken disciplin eller ämne man uttrycker sig med.
Vem:
Martina Müntzing, figurativ målare utbildad på Konsthögskolan Stockholm och representerad bl.a. på Moderna Museet.
Observera att denna kurs är uppdelad på två sessioner och att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 8 900:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se