Konstkurser på Gerlesborgsskolan

http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/01.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/02.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/03.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/04.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/05.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/06.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/07.jpg

Att komma till Gerlesborgsskolan och gå på kurs kan vara en kreativ nystart, en fördjupning i färgernas fördolda kvaliteter, ett sätt att börja, eller börja om och få ny energi i ett stelnat uttryck. Ni arbetar i ateljéerna, äter gott och kanske njuter lite extra av stillheten i ett av Sveriges märkvärdigaste landskap med sin historia av den lilla människans kamp med de stora elementen.

Lite bakgrundshistoria kring kursverksamheten på Gerlesborgsskolan finns här >>

Undrar du över något, hör gärna av dig till Claudia Theel, kurssamordnare på Gerlesborgsskolan Bohuslän, via e-post: info@gerlesborgsskolan.se, telefon 0523-517 10.

För kurser i Stockholm hänvisar vi till Tobias Anderson, konstkurssamordnare på Gerlesborgsskolan Stockholm, via e-post: stockholm@gerlesborgsskolan.se, telefon 08-545 666 91.

Viktig information för kursdeltagare hittar du här >>

Nedan finns information om alla våra aktuella kurser. Bokning sker via e-post. Glöm inte att ange vilken kurs anmälan gäller, samt aktuell adress och telefonnummer, samt huruvida du även vill boka kost och logi (finns enbart som alternativ i Bohuslän).
Varmt välkommen!


Gerlesborgsskolan Stockholm, 19-22/10 2017

Uppdaterad tempera

med Bengt Jahnsson-Wennberg
Du får under kursen möjlighet att prova på olika temperatekniker samt utveckla ditt måleri både bildmässigt och utifrån temperan som målarteknik. Särskild tonvikt kommer att läggas vid olika sätt att gestalta ljuset genom skiktmåleri, kontrastfärger med mera. Utöver ägoljetempera kommer vi bl.a att arbeta med kasein- och vaxtempera i form av cerra colla, som ger temperafärgen en enastående lyster. Vi prövar också hur man med vinyl som bas kan få en ”modern” mer stryktålig färg som liknar de gamla teknikerna vad gäller yta och lyster. Under kursen experimenterar vi också med olika målarunderlag och grunderingar. Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm, men i denna kurs ingår allt material, utom penslar och diverse extra tillbehör. Det betyder att färgpigment, papper, pannåer, emulsion, gesso med mera ingår i kursavgiften.
Pris 5 300:- inkl. material.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 10-12/11 2017

En helg med yoga och skapande

med Carina Paulsson
Välkommen att inspireras, varva ned och fylla på batterierna under en helg med yoga, skapande i ateljé och promenader i det vackra landskapet. Vi börjar dagen med ett avslappnande pass Yoga-mindfulness, som består av mjuka rörelser, andningsövningar och meditation med fokus på närvaro. Det ger oss en god start och gör oss väl förberedda för dagens äventyr, och vi låter andan av Yoga-mindfulness prägla vistelsen här. Övningarna i ateljén syftar till att fördjupa kontakten med din kreativitet. Vi arbetar med enkla material som kol, tusch och limfärg med tonvikt på själva processen. Detta är en inbjudan både till dig som är nyfiken på skapande men ännu ej provat, och dig som redan är van men kanske vill gå vidare och upptäcka nya sidor.
Kursledaren är utbildad yogainstruktör, konstnär samt pedagog med många års erfarenhet. Kurstid ankomst 10/11, lärarledd tid: heldag 11/11, halvdag 12/11. Varmt välkommen till en härlig hösthelg!
Pris 1499:- inkl. materialpaket (Tillägg för kost & logi 1700:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Stockholm, 7-10/12 2017 & 31/5-3/6 2018

Fördjupat måleri i akvarell

med Maria Nordin
Den här kursen vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet av att måla akvarell och vill utveckla ditt måleri. Vi kommer bland annat repetera olika tekniker, titta på andra konstnärers arbeten och gå igenom hur man lägger upp och planerar en större målning. Du bestämmer själv vad du vill måla, om det är utan förlaga, omgivningen eller utifrån ett fotografi. Vi kommer fördjupa oss i era idéer och de sätt var och en av er vill måla på. Undervisningen kommer bestå av mycket individuell handledning.  Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm och att denna kurs är uppdelad i två 4-dagarstillfällen (7-10/12 2017 och 31/5-3/6 2018).
Pris 8 500:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 15-18/3 2018

Inre och yttre landskap (måleriworkshop med betoning på akvarell)

med Martin Jacobson
Vi kommer att prova på två tekniker i akvarell. Den ena är traditionell och färgerna blandas innan de läggs på pappret. I den andra så arbetar vi bara med grundfärgerna som får blandas på pappret i lager på lager. I båda fallen fokuserar vi på komplementfärger och varmt och kallt. Varje kursdag inleds med en kort gemensam genomgång där det vi samtalar om sådant som kommit upp i arbetet. Under dagen har vi individuella samtal med kursdeltagarna. Workshopen avslutas med en gemensam genomgång av alla arbeten.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Martin Jacobson dagen innan kursstart, ons 14 mars kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier. Föreläsningen består av två delar i två delar, där den första delen handlar om Martin Jacobsons konstnärskap, hur det har utvecklat sig och varför. Nyckelord i den första delen är: språk, mytologi, berättande, verklighet och dröm, intuition och inspiration, konstnärligt sökande, konstnärliga metoder. I den andra delen av föreläsningen går han igenom klassisk måleriteknik med betoning på komplementfärger, teckning, varmt och kallt, ljus och skugga, komposition och kontraster. Han pratar även om hur man förhåller sig till förlagor och vad det betyder att använda det ena eller det andra motivet. Vad är skillnaden mellan att måla av från en bild och att måla av från ”verkligheten”. I denna del formuleras även uppgiften för kursdeltagarna. Observera att kost och logi inte ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se