Konstkurser på Gerlesborgsskolan

http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/01.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/02.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/03.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/04.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/05.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/06.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/07.jpg

Att komma till Gerlesborgsskolan och gå på kurs kan vara en kreativ nystart, en fördjupning i färgernas fördolda kvaliteter, ett sätt att börja, eller börja om och få ny energi i ett stelnat uttryck. Ni arbetar i ateljéerna, äter gott och kanske njuter lite extra av stillheten i ett av Sveriges märkvärdigaste landskap med sin historia av den lilla människans kamp med de stora elementen.

Lite bakgrundshistoria kring kursverksamheten på Gerlesborgsskolan finns här >>

Undrar du över något, hör gärna av dig till Claudia Theel, kurssamordnare på Gerlesborgsskolan Bohuslän, via e-post: info@gerlesborgsskolan.se, telefon 0523-517 10.

För kurser i Stockholm hänvisar vi till Tobias Anderson, konstkurssamordnare på Gerlesborgsskolan Stockholm, via e-post: stockholm@gerlesborgsskolan.se, telefon 08-545 666 91.

Viktig information för kursdeltagare hittar du här >>

Nedan finns information om alla våra aktuella kurser. Bokning sker via e-post, glöm inte att ange vilken kurs anmälan gäller. Bokningen måste innehålla namn, aktuell postadress, telefonnummer och en e-postadress för att registreras. Meddela även om du vill boka kost och logi (finns enbart som alternativ i Bohuslän).
Varmt välkommen!


Gerlesborgsskolan Stockholm, 22-25/2 2018

Association: ett intryck, en föreställning som för tanken till en annan föreställning.

med Helene Billgren
Vi utgår från inspirationsbilder/tankar. Under arbetets gång är det meningen att enbart bilden du jobbar med ska styra dig vidare in i arbetet och att låta bildassociationer styra arbetet vidare genom att släppa tanken på det ursprungliga målet. Vi jobbar med att hitta lösningar på måleriska och bildmässiga problem genom att titta på bilden vi har framför oss, inte den bild vi skulle vilja ha, genom att tänka i banor som ”det här ser ut som”. Att jobba med en bild vars innehåll förändras under arbetets gång kan förhoppningsvis ge den ett större tolkningsmässigt och bildligt djup. Syftet är att våga göra drastiska förändringar under arbetets gång och hitta nya ingångar och utvägar och förhoppningsvis få med sig lite överraskningar på vägen!
Alla jobbar individuellt och i valfri teknik, med individuell handledning. Ta med bilder eller föremål som inspiration.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Helene Billgren dagen innan kursstart, ons 21 februari kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier.
Observera att kost och logi inte ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-. Fullbokad.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 23-25/2 2018

Därför Instagram

med Olivia Rubie
Instagram är en applikation som används på telefoner för att dela bilder och videon. Instagram och även flera, nyare digitala plattformar som tas upp i kursen, ger dig möjlighet att dela intressen med andra och att skapa sociala och professionella nätverk, oberoende av var du befinner dig. Instagram kan ge dig frihet att arbeta med enbart digital marknadsföring som bas. Oavsedd om du vill använda Instagram professionellt eller som ren inspiration och mötesplats: I kursen lär du dig hur du kan hitta rätt och hur du kan visa dig i världens största digitala plattform för att dela bilder. Du får individuell handledning och har samtal i grupp. För att delta i kursen krävs inga förkunskaper, men du behöver ha en smartphone med dig. Kursledaren Olivia Rubie är fotograf och sköter hela sin marknadsföring med Instagram. Va med och få bakgrundsinformation om en av mediavärldens största skiften någonsin!
Ankomst till kursen fredag kväll, lärarledd undervisning börjar lördag morgon, kursen slutar söndag med lunch.
Pris 2 255:- (Tillägg för kost & logi 1 735:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Stockholm, 15-18/3 2018

Inre och yttre landskap (måleriworkshop med betoning på akvarell)

med Martin Jacobson
Vi kommer att prova på två tekniker i akvarell. Den ena är traditionell och färgerna blandas innan de läggs på pappret. I den andra så arbetar vi bara med grundfärgerna som får blandas på pappret i lager på lager. I båda fallen fokuserar vi på komplementfärger och varmt och kallt. Varje kursdag inleds med en kort gemensam genomgång där det vi samtalar om sådant som kommit upp i arbetet. Under dagen har vi individuella samtal med kursdeltagarna. Workshopen avslutas med en gemensam genomgång av alla arbeten.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Martin Jacobson dagen innan kursstart, ons 14 mars kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier. Föreläsningen består av två delar i två delar, där den första delen handlar om Martin Jacobsons konstnärskap, hur det har utvecklat sig och varför. Nyckelord i den första delen är: språk, mytologi, berättande, verklighet och dröm, intuition och inspiration, konstnärligt sökande, konstnärliga metoder. I den andra delen av föreläsningen går han igenom klassisk måleriteknik med betoning på komplementfärger, teckning, varmt och kallt, ljus och skugga, komposition och kontraster. Han pratar även om hur man förhåller sig till förlagor och vad det betyder att använda det ena eller det andra motivet. Vad är skillnaden mellan att måla av från en bild och att måla av från ”verkligheten”. I denna del formuleras även uppgiften för kursdeltagarna. Observera att kost och logi inte ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 5-8/4 & 1-4/11 2018

Penselns väg och blyertsens spår

med Magnus Berg
Måla med Magnus Berg!
Kursen är i två delar, med en del på våren och en på hösten 2018 (med en hemläxa under sommaren). Vi målar med alla målarmaterial. En introduktion om allt material. En av dagarna har vi modell.
Jag tänker att kursdeltagarna vill lyfta sitt målande till oanade marker. Citerar min professor Rune Jansson:
”Det rör sig endast om att ställa sig bejakande inför händelsernas plötslighet. Att tömma sina minsta fördomar och följa med. Att stå som ett förvånande frågetecken inför alla dessa infall och acceptera.”
Vi har gemensamma genomgångar var dag och enskild kritik med var och en. Jag presenterar mitt målande och en flod av andra konstnärer. Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm och att denna kurs är uppdelad i två 4-dagarstillfällen (5-8/4 och 1-4/11 2018).
Pris 8 500:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 23-27/5 2018

Jag tänker på mig själv / självporträtt

med Marianne Lindberg de Geer
Ta chansen att måla under handledning av Marianne Lindberg de Geer, en av våra mest välrenommerade konstnärer, i vår! Kursen kommer att hållas i aulan på Gerlesborgsskolan Stockholm och denna kurs kommer att fokusera på självporträtt, i stort format, med stora penslar och med akrylfärg.
Allt material som behövs ingår i kursavgiften. Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 6 500:-. Endast reservlista.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 25-27/05 2018

Introduktion akvarell
med Martin Jacobson
Kursen vänder sig till dig med ingen eller lite erfarenhet av akvarell. Eller till dig som vill gå igenom grunderna igen och kanske hitta nya verktyg och idéer för att ta ditt måleri vidare. Gemensamma genomgångar varvas med individuella samtal. Tillsammans ska vi försöka svara på varför vi målar och hur vi målar.
Ankomst till kursen fredag kväll, lärarledd undervisning börjar lördag morgon, kursen slutar söndag med lunch
Pris 2 900:-:- (Tillägg för kost & logi 1 800:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 29-31/5 2018

Musik och bild

med Sara Wallgren
Kursen riktar sig till den som är intresserad av både musik och bild. Till den som är nyfiken på att utforska den kreativa länken mellan det vi hör och det vi ser. Har ljud, musik och klanger en färg, en form, en struktur eller till och med en smak? Hur beskriver man ett ljud, en röst eller toner visuellt?
Under kursen kommer vi att aktivt lyssna på musik och på ljud, tolkar det vi hör och hittar möjligheter att förvandla till ett visuellt uttryck. Vi kommer att använda oss av olika tekniker utifrån kursdeltagares intressen och val, t.ex kollage, tusch, teckning, blyerts, akvarell. Blandat med vår egen kreativa process kommer vi att se på exempel av konstnärer som har arbetat i tradition av att visualisera musik. Information och input blandas med kreativitet och skaparlust. Det krävs inga speciella förkunskaper för att delta i kursen. Välkommen till 3 dagar som kommer att förändra din syn på det du hör! Kursen börjar med lunch den 29 maj och slutar med lunch den 31 maj. Vi kommer att erbjuda en uppföljningskurs på hösten.
Pris 2 670:- (Tillägg för kost & logi 1 830:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Stockholm, 6-10/6 2018

Uppdaterad tempera med vinyl och akryl, fortsättning och nystart

med Bengt Jahnsson-Wennberg
Temperan är för dig som värdesätter sinnligheten i den måleriska processen. Färgens struktur gör att pigmenten inte släcks ner som i exempelvis olja eller får en plastig hinna som i akryl. Lystern är oöverträffbar. Ytorna blir exakta. Samtidigt kan du enkelt via undermålningar och temperans känslighet för penselstråken ge stora enfärgade partier liv. Eftersom du gör din färg själv får du en närhet till ditt material. Det påminner dig om dess betydelse och får dig att utnyttja det på ett intuitivt sätt. Du ”tänker” genom dess egenskaper när du gör din bild.
Kursens upplägg bygger till lika delar på genomgångar och individuell handledning. Den vänder sig dels till dig som vill prova på tekniken för första gången, men också till dig som är bekant med temperan och vill fördjupa dig i dess möjligheter i rent måleriska frågeställningar.
Vi arbetar både med äldre recept och med uppdaterade varianter där vi modifierar akryl och vinyl så att deras egenskaper påminner om klassisk tempera.
Allt material som behövs, utom penslar och diverse extra tillbehör, ingår. Det betyder att färgpigment, papper, pannåer, emulsion, gesso med mera ingår i kursavgiften. Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 6 500:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 13-16/6 2018

Närvaro i ögonblicket
med Frida Klingberg
En intensivkurs i fotografi för dig som vill utveckla ditt bildspråk och din skicklighet i att ta bilder i vardagen. Vi övar på att använda befintligt ljus, hitta spännande vinklar och testar olika kompositioner. Hur fångar man ett flyktigt ögonblick? Hur får man närvaro i ett porträtt? Vi diskuterar också urval och grundläggande bildredigering.
Kursen består av övningar, handledning och gemensamma samtal om fotografiska bilder. Du kan vara nybörjare eller erfaren, men du bör ha en egen digital kamera som du kan hantera. Det underlättar om du tar med dig en egen laptop med bildbehandlingsprogram, men det är inget krav.
Pris 4 000:- (Tillägg för kost & logi 2 550:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 21-23/7 2018

Kördagar i Gerlesborg
med Gunnar Eriksson
Workshoppen inbjuder dig med någon körvana till att leka med klanger och rytmer och skärpa dina sinnen för musikaliska sammanhang.
Övningarna bygger på visor och enkla arrangemang för kör.
Gunnar Eriksson, känt genom bl. a Göteborgs Kammarkör och många internationella samarbeten, kommer att ta dig på den resan.
Som deltagare i workshoppen kommer du även att kunna assistera Gunnar Erikssons Mittsommarkör i delar av den traditionella konserten på mittsommarafton, som ingår i din workshop upplevelse.
Välkommen till musikaliska, inspirerande kördagar i Gerlesborg.
Pris 2 500:- (Tillägg för kost & logi 1 950:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 3-7/7 2018 2018

Familjekurs; En plats i världen!
med Paula von Seth
Välkommen att undersöka maskernas positiva kraft att förändra! Vad är en mask? Hur kan en mask få oss att göra saker annorlunda och sätta igång en lekfull resa om identitet och natur? Vi inspireras av växter och djur från platsen, historiska gestalter och använder resurser från naturen, återvinningsmaterial, textilier och färger. Vi arbetar också tredimensionellt i lera som bränns utomhus, och tvådimensionellt med måleri, iscensatta fotografier och cyanotypifotografier.
Kursen riktar sig mot barn/ungdomar från 9 år och uppåt tillsammans med vuxen.
Pris vuxen 5 000:-, barn/ungdom 9-13år, 2 500:-, andra barnet/ungdom 1 500:- (Tillägg för kost & logi i dubbelrum: vuxen 2 900:-, barn/ungdom 2 500:-).
Materialpaket grundutrustning till kursen ingår i priset.
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 10-15/7 2018

Hur man utvecklar sitt konstnärskap
med Susanna Slöör
Kursen riktar sig till dig som vill bryta gamla vanor, kört fast eller börja från en ny utgångspunkt. Du vill kanske göra en nystart efter en paus, en fördjupad satsning som konstnär, eller söker det kollegiala utbytet, och har kanske gått den långa vägen utanför ordinarie högskoleutbildningar. Tillsammans med likasinnande för vi en dialog om fortsatt riktning och förnyelse av ditt konstnärskap. Vi arbetar med teckning, måleri, eller ett valfritt medium och kombinerar gemensamma diskussioner med enskild handledning. Du arbetar med ett eget projekt och får möjlighet att diskutera och presentera detta. Tid för det enskilda arbetet prioriteras. För dem som vill arbeta med ett gemensamt tema är arbetsrubriken ”Konst som kunskap, kunskap som konst”. Mer information ges inför kursstart. I kursen ingår att vi gör ett inspirationsbesök utanför skolan, till exempelvis en kollega eller en aktuell utställning.
Pris 7 250:- (Tillägg för kost & logi 4 250:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 17-21/7 2018

Känn på Bohuslän
med Hans Leutscher
Bohuslän, är det inte ‘skärgård, båtliv och skaldjur’, ‘hällristningar som världskulturarv’ eller ‘spännande historia’ och ‘150 år stenhuggeri i granit’? I Bohuslän finns även konst av världsklass att se på ‘Pilane Skulpturpark’, ‘Uddenskulptur’ och ‘Nordiska Akvarellmuseet’ i Skärhamn. Nu har du chansen att ‘känna på Bohuslän’ under en hel vecka på Gerlesborgsskolan.
Under kunnig och inspirerande ledning har du möjlighet att betrakta hav och skärgården, granit och lokal arkitektur genom konstnärliga ögon. Vi använder skissblock, vi hugger i granit och skapar skulptur med i naturen hittade material. Efter denna veckan har du även ett bättre perspektiv på stenhuggeriets historia i Bohuslän! Ett besök av Uddenskulpturens internationella utställning av stenskulptur ingår. Lär känna en annorlunda sida av Bohuslän, det blir som en lekfull upptäcktsresa, ett minne för livet! Känn på Bohuslän på riktigt!
Pris 5 800:- (Tillägg för kost & logi 3 300:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 24-28/7 2018

Collage och Pop-up
med Andreas Johansson
I den här kursen kommer vi att utforska bildrummet med tvådimensionella collager och med 3 dimensionella skulpturala bilder, skapade med pop upp tekniker, där pappret vikas upp från det horisontella planet.
Hur ser vi på platser, rum och miljöer som vi älskar och som fascinerar oss av olika skäl? Hur kan vi representera de i tvådimensionella bilder? Med collage som redskap får du fördjupat kunskap om färg- och formrelationer i bildrummet.
När vi lär oss pop-upp tekniker arbetar vi med spännande tredimensionella kompositioner. Vi kommer att prata om pappret som material och testa dess gräns genom att klippa isär och foga ihop det. Kursen kommer att bestå av en del konkreta lektioner i kompositionslära och pop-upp teknik och en del eget arbete med individuell handledning. Dagarna inleds med praktiska demonstrationer, korta bildvisningar och samtal om det som kommit upp under arbetets gång. Det krävs inga förkunskaper för kursen.
Pris 5 800:- (Tillägg för kost & logi 3 300:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 31/7-4/8 2018
Färgen i fokus

med Carina Paulsson
Välkommen på upptäcktsresa i färgernas värld! Kursen är för dig som önskar en fördjupad bekantskap med färg och färgverkan. Vi låter oss inspireras av olika sätt att använda färgens egenskaper på ett medvetet vis i måleriet. Detta provar vi och undersöker i verkstadsform i våra egna bilder. För att på bästa vis kunna utföra övningar samt utforska färgens möjligheter under kursen rekommenderas vattenlösliga, snabbtorkande material som akryl och vinyl. Du kan också välja ett material som du är van vid och känner väl. Vi arbetar lösningsmedelsfritt.
Pris 5 800:- (Tillägg för kost & logi 3 300:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 7-11/8 2018

Akvarell i kustland och inland
med Hasse Karlsson
Vi kommer att åka ut till nya ställen vid sidan om de bekanta vägarna och arbetar med det bohuslänska landskapets olika karaktärer. Vi tar emot intryck genom våra sinnen och bearbetar dem medvetet och intuitivt med pensel och färg i ateljén. Grundkunskaper i akvarell är ett krav.
Pris 5 500:- (Tillägg för kost & logi 3 300:-).Endast reservlista.
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 14-19/8 2018

Akvarell: Möte med landskapet i Gerlesborg
med Lars Holm
Vi arbetar med komposition och påminner oss om vikten av ljus och kontrast. Kursen omfattar akvarellens grundtekniker som får utvecklas mot ett friare och mer experimentellt arbetssätt. Kursen vänder sig till både nybörjare och mer avancerade deltagare. Handledning ges individuellt och i gemensamma genomgångar.
Pris 7 400:- (Tillägg för kost & logi 4 250:-).Endast reservlista.
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 25-30/9 2018

Tempera

med Carina Paulsson
Det här är en kurs för dig som uppskattar temperans speciella lyskraft, och som är nyfiken på att utforska dess unika egenskaper och möjligheter. Vi bekantar oss med pigment och emulsioner i ett verkstadsarbete med fokus på färg och färgverkan. Kursen vänder sig till såväl vana temperamålare som till dig som prövar detta material för första gången. Vi arbetar lösningsmedelfritt och gör emulsioner utan damar och terpentin.
Pris 7 250:- (Tillägg för kost & logi 4 250:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10