Konstkurser på Gerlesborgsskolan

http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/01.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/02.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/03.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/04.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/05.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/06.jpg
http://gerlesborgsskolan.se/wp-content/uploads/2017/03/07.jpg

Att komma till Gerlesborgsskolan och gå på kurs kan vara en kreativ nystart, en fördjupning i färgernas fördolda kvaliteter, ett sätt att börja, eller börja om och få ny energi i ett stelnat uttryck. Ni arbetar i ateljéerna, äter gott och kanske njuter lite extra av stillheten i ett av Sveriges märkvärdigaste landskap med sin historia av den lilla människans kamp med de stora elementen.

Lite bakgrundshistoria kring kursverksamheten på Gerlesborgsskolan finns här >>

Undrar du över något, hör gärna av dig till Claudia Theel, kurssamordnare på Gerlesborgsskolan Bohuslän, via e-post: info@gerlesborgsskolan.se, telefon 0523-517 10.

För kurser i Stockholm hänvisar vi till Tobias Anderson, konstkurssamordnare på Gerlesborgsskolan Stockholm, via e-post: stockholm@gerlesborgsskolan.se, telefon 08-545 666 91.

Viktig information för kursdeltagare hittar du här >>

Nedan finns information om alla våra aktuella kurser. Bokning sker via e-post. Glöm inte att ange vilken kurs anmälan gäller, samt aktuell adress och telefonnummer, samt huruvida du även vill boka kost och logi (finns enbart som alternativ i Bohuslän).
Varmt välkommen!


Gerlesborgsskolan Stockholm, 7-10/12 2017 & 31/5-3/6 2018

Fördjupat måleri i akvarell

med Maria Nordin
Den här kursen vänder sig till dig som har tidigare erfarenhet av att måla akvarell och vill utveckla ditt måleri. Vi kommer bland annat repetera olika tekniker, titta på andra konstnärers arbeten och gå igenom hur man lägger upp och planerar en större målning. Du bestämmer själv vad du vill måla, om det är utan förlaga, omgivningen eller utifrån ett fotografi. Vi kommer fördjupa oss i era idéer och de sätt var och en av er vill måla på. Undervisningen kommer bestå av mycket individuell handledning.  Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm och att denna kurs är uppdelad i två 4-dagarstillfällen (7-10/12 2017 och 31/5-3/6 2018).
Pris 8 500:-. Endast reservlista.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 12-15/12 2017

Ljus – akvarellkurs i den bohuslänska vintern

med Hasse Karlsson
Under en utav årets mörkaste veckor kommer vi att skildra ljuset i det bohuslänska kustlandskapet. Vi kommer att åka ut till nya ställen vid sidan om de bekanta vägarna. Intrycken tar vi med oss och arbetar vidare med i ateljéerna på skolan, varvat med övningar i att skildra ljus. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar varje dag. Kursen är för dig som har grundkunskaper i akvarell.

Gerlesborgsskolans första jurybedömda salong har vernissage på lördag den 16 december kl 14.
Du är välkommen att ansöka på plats och att boka en extra natt om du vill uppleva salongen!
Ange vid bokning!
Pris 5 000:- (Tillägg för kost & logi 3 976:-). Extra natt: 200:- Extra frukost: 60:-
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Bohuslän, 16-21/01 2018

Tempera

med Carina Paulsson
Det här är en kurs för dig som uppskattar temperans speciella lyskraft, och som är nyfiken på att utforska dess unika egenskaper och möjligheter. Vi bekantar oss med pigment och emulsioner i ett verkstadsarbete med fokus på färg och färgverkan. Kursen vänder sig till såväl vana temperamålare som till dig som prövar detta material för första gången. Vi arbetar lösningsmedelfritt och gör emulsioner utan damar och terpentin.
Välkommen att starta det nya året i färg!
Pris 7 250:- (Tillägg för kost & logi 4 250:-).
Bokning och information: info@gerlesborgsskolan.se, 0523-517 10


Gerlesborgsskolan Stockholm, 22-25/2 2018

Association: ett intryck, en föreställning som för tanken till en annan föreställning.

med Helene Billgren
Vi utgår från inspirationsbilder/tankar. Under arbetets gång är det meningen att enbart bilden du jobbar med ska styra dig vidare in i arbetet och att låta bildassociationer styra arbetet vidare genom att släppa tanken på det ursprungliga målet. Vi jobbar med att hitta lösningar på måleriska och bildmässiga problem genom att titta på bilden vi har framför oss, inte den bild vi skulle vilja ha, genom att tänka i banor som ”det här ser ut som”. Att jobba med en bild vars innehåll förändras under arbetets gång kan förhoppningsvis ge den ett större tolkningsmässigt och bildligt djup. Syftet är att våga göra drastiska förändringar under arbetets gång och hitta nya ingångar och utvägar och förhoppningsvis få med sig lite överraskningar på vägen!
Alla jobbar individuellt och i valfri teknik, med individuell handledning. Ta med bilder eller föremål som inspiration.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Helene Billgren dagen innan kursstart, ons 21 februari kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier.
Observera att kost och logi inte ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-. Endast reservlista.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 15-18/3 2018

Inre och yttre landskap (måleriworkshop med betoning på akvarell)

med Martin Jacobson
Vi kommer att prova på två tekniker i akvarell. Den ena är traditionell och färgerna blandas innan de läggs på pappret. I den andra så arbetar vi bara med grundfärgerna som får blandas på pappret i lager på lager. I båda fallen fokuserar vi på komplementfärger och varmt och kallt. Varje kursdag inleds med en kort gemensam genomgång där det vi samtalar om sådant som kommit upp i arbetet. Under dagen har vi individuella samtal med kursdeltagarna. Workshopen avslutas med en gemensam genomgång av alla arbeten.
Kursdeltagare inbjuds till en introducerande föreläsning om och med Martin Jacobson dagen innan kursstart, ons 14 mars kl. 13.00 i aulan, tillsammans med våra årsstudier. Föreläsningen består av två delar i två delar, där den första delen handlar om Martin Jacobsons konstnärskap, hur det har utvecklat sig och varför. Nyckelord i den första delen är: språk, mytologi, berättande, verklighet och dröm, intuition och inspiration, konstnärligt sökande, konstnärliga metoder. I den andra delen av föreläsningen går han igenom klassisk måleriteknik med betoning på komplementfärger, teckning, varmt och kallt, ljus och skugga, komposition och kontraster. Han pratar även om hur man förhåller sig till förlagor och vad det betyder att använda det ena eller det andra motivet. Vad är skillnaden mellan att måla av från en bild och att måla av från ”verkligheten”. I denna del formuleras även uppgiften för kursdeltagarna. Observera att kost och logi inte ingår i kurserna i Stockholm.
Pris 4 600:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se


Gerlesborgsskolan Stockholm, 5-8/4 & 1-4/11 2018

Penselns väg och blyertsens spår

med Magnus Berg
Måla med Magnus Berg!
Kursen är i två delar, med en del på våren och en på hösten 2018 (med en hemläxa under sommaren). Vi målar med alla målarmaterial. En introduktion om allt material. En av dagarna har vi modell.
Jag tänker att kursdeltagarna vill lyfta sitt målande till oanade marker. Citerar min professor Rune Jansson:
”Det rör sig endast om att ställa sig bejakande inför händelsernas plötslighet. Att tömma sina minsta fördomar och följa med. Att stå som ett förvånande frågetecken inför alla dessa infall och acceptera.”
Vi har gemensamma genomgångar var dag och enskild kritik med var och en. Jag presenterar mitt målande och en flod av andra konstnärer. Observera att kost och logi ej ingår i kurserna i Stockholm och att denna kurs är uppdelad i två 4-dagarstillfällen (5-8/4 och 1-4/11 2018).
Pris 8 500:-.
Bokning och information: stockholm@gerlesborgsskolan.se