Konstnärlig grundutbildning

Gerlesborgsskolan är en av Sveriges äldsta konstskolor inom fri konst. Skolan bedriver en tvåårig konstnärlig grundutbildning i Bohuslän och Stockholm.

Skolan har sammanlagt 114 studerandeplatser, varav 74 i Stockholm och 40 i Bohuslän. Lärarna är etablerade konstnärer yrkesverksamma inom olika konstnärliga discipliner. 
 
Utbildningen förbereder dig för studier vid en konstnärlig högskola genom att ge dig grundläggande kunskaper i: 

  • att arbeta med olika material och metoder, t ex måleri, teckning, skulptur, video och performance 
  • självständig konstnärlig gestaltning genom att utveckla dina idéer och ett eget uttryck 
  • konsthistoria, samtidskonst och konstteori 
  • kritisk reflektion kring det egna och andras konstnärliga arbete
  • att dokumentera och presentera ditt arbete i utställningar, portfolio, artist’s books

Gerlesborgsskolans studerande utgör en hög procent antagna på högre konstnärliga utbildningar både i Sverige och utomlands.

Många konstnärer vars verk du ser på museer, gallerier och biennaler runt om i världen har gått på Gerlesborgsskolan och studerat vidare på konstnärliga högskolor och utvecklat unika konstnärskap.

Utbildningen passar också för dig som vill studera vidare till designer, arkitekt, grafisk formgivare, filmare, fotograf, serietecknare, bildlärare eller dataspelsutvecklare. 
 
Läs mer om utbildningen i vår utbildningsplan. 

Terminstider läsåret 2023/24 

Höstterminen: 21 augusti 2023 – 5 jan 2024  
Vårterminen:  8 jan 2024 – 24 maj 2024  

Vanliga frågor och svar 

Är det någon skillnad mellan utbildningarna i Bohuslän och Stockholm? 
Utbildningarna i Bohuslän och Stockholm är likvärdiga och följer samma utbildningsplan. Vissa skillnader finns i upplägg och genomförande då lärarna sätter sin personliga prägel på kurserna. 
Antalet studerande på respektive skola påverkar undervisningens upplägg.
Skolornas geografiska lägen erbjuder olika möjligheter.

Kostar det något att gå på Gerlesborgsskolan? 
Ja, terminsavgiften är 12 000 kr per termin och du kan söka merkostnadslån från CSN som täcker hela avgiften. 

Är utbildningen på heltid?
Ja, utbildningen bedrivs endast på heltid, dagtid.

Kan man gå utbildningen på distans? 
Nej, utbildningen bedrivs endast på plats i Bohuslän och Stockholm.

Är utbildningen studiemedelsberättigad? 
Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad, avdelning A3 hos CSN, i totalt 80 veckor vilket motsvarar två års studiemedel från det att du fyller 18.  Avdelning A3 är för studier på gymnasienivå. Gerlesborgsskolan är på eftergymnasial nivå, det är bara själva studiemedelskvoten som är på gymnasienivå. CSN:s hemsida: www.csn.se 

Kan jag ansöka direkt till Åk 2?
Ja, för att bli antagen till åk 2 krävs dokumentation av färdiga verk och inte endast skisser. Här läggs en extra tyngd på visad mognad och självständigt organiserat arbete.  

Går det att byta mellan Stockholm och Bohuslän under pågående studier? 
Nej, det går inte att byta från Stockholm till Bohuslän eller tvärtom.
Om du vill byta utbildning behöver du avbryta studierna och göra en ny ansökan via ansökningsportalen vid nästa antagningsomgång. 

Kontakt 

Gerlesborgsskolan i Bohuslän 
E-post: info@gerlesborgsskolan.se 
Telefon: 0523-517 10 

Gerlesborgsskolan i Stockholm 
E-post: information@gerlesborgsskolan.se 
Telefon: 079-329 90 93 

Följ oss i sociala medier 

Instagram: @gerlesborgsskolan 
Facebook: Gerlesborgsskolan 

Utbildningen bedrivs med statsbidrag och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan: https://www.konstkulturutbildning.se/Om-utbildningarna/