Konstnärspresentation Sofia Hultin, Om historieskrivning 20/9 18.30

Konstnärspresentation av Sofia Hultin med fokus på historieskrivning. Sofia
Hultin (f. 1982) är utbildad på Konstfack och arbetar med performance och video utifrån
sitt intresse för marginaliserade berättelser och queer historieskrivning.
Hen är intresserad av villkor och möjligheter för gemenskap kopplat till identitet samt
av hur en som normbrytare kan hitta manövreringsutrymmen i ett samhälle präglat av
begränsande maktstrukturer. Med utgångspunkt i ett collage av personliga berättelser
undersöker Hultin hur dessa kan spegla större samhälleliga strukturer.
Sedan tre år tillbaka arbetar hen med projektet I'm every lesbian – en stadsvandring i jag-
form som utifrån intervjuer med lesbiska som bor på en specifik plats presenterar delar
av den platsens lesbiska historia.

Onsdag 20 september 18.30