Grundläggande konstutbildning

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver tvåårig konstnärlig grundutbildning vid två skolor. Dels skolan i Bohuslän som grundades 1944 i Gerlesborg och dels skolan i Stockholm som startades 1958. Ambitionen är att ge de bästa möjliga förberedelserna för fortsatta studier på diverse högskoleutbildningar såsom konsthögskolor, arkitektur- och designutbildningar men också ge en gedigen grund för eget arbete.

IMG_3150

Teckning, måleri och teori är grundelementen i utbildningen men det ges även kurser i t ex foto, animation och video samt gästlärarkurser i ljudkonst och performance. Undervisningen bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, föreläsningar och enskild handledning. Gerlesborgsskolan uppmuntrar och stödjer byten mellan skolorna. Utbildningarna är studiemedelsberättigade från hösten det år man fyller 18 och Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning bedrivs med tillsyn och bidrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Studerande är olycksfallsförsäkrade under skoltid och under färdsträckan till och från skolan.

DSCF6126

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Skolan har 40 studerandeplatser och ligger alldeles intill havet. Skolan har goda utrymmen både för gemensamma arbetsuppgifter och för enskilt arbete. Som studerande får du en egen ateljéplats och du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Omgivningen främjar sammanhållningen bland studerande och gynnar koncentrerat arbete och kontinuerliga samtal genom utbildningens olika faser. Skolans särdrag, förutom dess läge, är det stora utbud av gästlärare som undervisar vid sidan av de mer återkommande lärarna. Ett flertal av dessa ställer också ut i skolans galleri under läsåret. Det erbjuds också bland annat kurser i skulptur, grafiska tekniker såsom screentryck och torrnål samt en platsspecifikkurs där verk skapas i skolans unika omgivningar.

Gerlesborgsskolan Stockholm

Skolan har 74 studerandeplatser fördelade på två årsklasser med lokaler i Hjorthagens gamla skola. Byggnaden är från 1898 och har stora ljusa rum med högt i tak. I källaren finns ett stort elevkök, litet snickeri och vaktmästeri med försäljning av diverse konstnärsmaterial. Lärarkollegiet är sammansatt av konstnärer med olika konstnärliga utgångspunkter för att ge dig som studerande möjlighet till skilda infallsvinklar på ditt eget arbete. Lärarna är regelbundet återkommande för att skapa kontinuitet i undervisningen. Gästlärare knyts även till skolan för seminarier och workshops. Skolan är utrustad med en digitalverkstad som ständigt byggs ut. Vi har även lärare med specialkompetens för digital bild- och videobearbetning. Stockholms konstliv ingår som en självklar och integrerad del i undervisningen.

Ladda ned informationsblankett här: Om Konstskolan.

Sök! Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna

Studenter antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Stockholm:
2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Studenter antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Bohuslän:
2015, 2014, 2013, 2012, 2011