Kroppen i Konsten.

Kursen “Kroppen i Konsten”, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Kroppars relationer i konsten undersöks. Kursdeltagarna tittar på kroppar i verk, på konstnärens gestalt och på publikens blick. Hur tolkas och positioneras olika kroppar i samhället och i konsten? Begrepp som intersektionalitet och queer fenomenologi diskuteras. Under kursen genomför de studerande verk i valfritt medium som diskuteras utifrån kursens tema.