Kultursystem Bottna/Gerlesborg

Projekt Kultursystem Bottna Gerlesborg är ett näringslivsutvecklingsprojekt vars huvudsyfte är att genom samverkan styrka kulturell kärnverksamhet och dess förutsättningar.

Här kan du läsa mer om projektet och medverkande aktörer>>

Kontakt:
Projektledare Jesper Eng
E. jesper@gerlesborgsskolan.se
T. 0523-517 11, 0768-02 90 54

Projektet finansieras av Västra Götalandsregion.
Här kan du läsa mer om regionens tankar kring utveckling av lokala kultursystem>>

”Kultur i Bottna Gerlesborg”

Nu finns boken ”Kultur i Bottna Gerlesborg” utgiven av Journal förlag.

Boken har sitt fokus i socknen Bottna och orten Gerlesborg i Tanums kommun, Bohuslän. I boken presenteras ett antal samtida ”aktörsgrupper” inom traktens kulturliv: Botnik Studios, Bottna kulturfestival, Bottnafjordens inköpsförening, De fria konstnärerna, Konstnärernas kollektivverkstad-Bohuslän, Scenkonst Gerlesborg, Skärkälls ekologiska ateljéby och Gerlesborgsskolan.

Dessutom görs historiska tillbakablickar och åskådliggörs frågor om boende, turism och kulturutövarnas villkor.

Boken går att beställa genom Jesper Eng, jesper@gerlesborgsskolan.se eller genom förlaget info@journal-media.se.

I samband med bokens release den 25 februari högtidstalade Britt Ignell Karlbrand, konstnär och Stina Oscarson, chef för radioteatern. Deras fina tal kan du läsa här:

Reflektioner – Britt Ignell Karlbrand
Reflektioner – Stina Oscarson