Kulturverkstan lyser i lilla

Kulturverkstan lyser i lilla ateljén här i Bohuslän, nu när solen hastig går ner.

Kulturverkstan lyser i lilla ateljén här i Bohuslän, nu när solen hastig går ner.