För kursdeltagare i Stockholm

Anmälan

Du bekräftar din plats genom att betala en anmälningsavgift på 1 500 kr. Vid utebliven betalning erbjuds platsen till annan sökande. Resterande kursavgift betalas senast en månad före kursstart. Fakturor skickas via e-post.

Avbokning

Avbokning av kurs ska ske skriftligt till claudia@gerlesborgsskolan.se eller Gerlesborgsskolan, Gerlesborg 1, 457 48 Hamburgsund.

Fri avbokning fram till 4 veckor före kursstart. Därefter gäller sjukintyg från läkare för återbetalning av kursavgiften och vi debiterar en administrationsavgift av 500:- kr. Tillägg för kost och logi kan avbokas fram till 7 dagar före kursstart utan kostnad. Efter det fakturerar vi för tillägget.

Ange fakturans OCR-nummer när du betalar via internetbank. Betalar du på annat sätt är det viktigt att du anger namn och kursnummer.

Vad som ingår i kursavgiften på Gerlesborgsskolan Stockholm varierar. Stafflier och bord, finns alltid att tillgå. Om inget annat anges tar du med dig eget arbetsmaterial, t.ex. penslar, pennor, färger, duk eller pannå, samt annat du vill använda dig av under kursen.
Om inget annat anges är undervisningstiderna för samtliga kursdagar i Stockholm kl. 9-16, med lunch kl. 12-13. Som kursdeltagare har du tillgång till lokalerna hela dygnet.

För kurserna i Stockholm ingår varken kost eller logi. Vi hjälper gärna till med information om boende om du behöver det. På skolan finns möjligheten att värma och laga mat. I Hjorthagens centrum finns möjligheten att äta på olika serveringar.

Behandling av personuppgifter

För att boka en plats på en av Gerlesborgsskolan Stockholms konstkurser hanteras dina personuppgifter av Gerlesborgsskolan i form av namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Det görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679), och med stöd av förordningens artikel 6.1a (samtycke). Dessa uppgifter sparas f.n. på obestämd tid.

Som deltagare vid Gerlesborgsskolan Stockholms konstkurser sparas din e-postadress även i vår databas för utskick av nyhetsbrev. Här sparas din e-postadress bara så länge som du är registrerad som prenumerant. I varje nyhetsbrev finns möjligheten att avregistrera sig vi länken “Unsubscribe”. När du avanmäler dig så raderar vi din e-postadress från databasen.

Dina personuppgifter hanteras bara av anställda vid Gerlesborgsskolan och lämnas aldrig ut till tredje part.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Gerlesborgsskolan Stockholm (tel. 073 075 66 90, information@gerlesborgsskolan.se).

Som registrerad har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som Gerlesborgsskolan behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att inge klagomål mot behandlingen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.