För kursdeltagare i Stockholm

Anmälan

Du bekräftar din plats genom att betala en anmälningsavgift på 1 500 kr, senast en månad efter att du fått en antagningsbekräftelse. Vid utebliven betalning erbjuds platsen till annan sökande. Resterande kursavgift betalas senast en månad före kursstart. Fakturor skickas via e-post.

Avbokning av kurs ska ske skriftligt via e-post eller brev. Fri avbokning gäller fram till fyra veckor före kursstart. Vid avbokning senare är fyra veckor före kursstart återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid sjukdom krävs läkarintyg för att få tillbaka kursavgiften, och i dessa fall återbetalas inte anmälningsavgiften men kan användas för annan kurs inom ett års tid. Det finns möjlighet att lägga till ett avbeställningsskydd på 300 kronor. Då återbetalas inbetalade pengar vid avbokning fram till två dagar före kursstart.

Vid bokning av två eller fler kurser under ett kalenderår får du 500 kr rabatt från andra kursen.
Ange fakturans OCR-nummer när du betalar via internetbank. Betalar du på annat sätt är det viktigt att du anger namn och kursnummer.

Vad som ingår i kursavgiften på Gerlesborgsskolan Stockholm varierar. Stafflier och bord, samt spännpapper, finns alltid att tillgå. Om inget annat anges tar du med dig eget arbetsmaterial, t.ex. penslar, pennor, färger, duk eller pannå, samt annat du vill använda dig av under kursen.
På Gerlesborgsskolan Stockholm finns vanligtvis en del material till försäljning – linneduk, Metalimo förtunning och maskeringstejp.

Om inget annat anges är undervisningstiderna för samtliga kursdagar i Stockholm kl. 9-16, med lunch kl. 12-13. Som kursdeltagare har du tillgång till lokalerna hela dygnet.

För kurserna i Stockholm ingår varken kost eller logi. Vi hjälper gärna till med information om boende om du behöver det. På skolan finns möjligheten att värma och laga mat. I Hjorthagens centrum finns möjligheten att äta på olika serveringar.

Behandling av personuppgifter

För att boka en plats på en av Gerlesborgsskolan Stockholms konstkurser hanteras dina personuppgifter av Gerlesborgsskolan i form av namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Det görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679), och med stöd av förordningens artikel 6.1a (samtycke). Dessa uppgifter sparas f.n. på obestämd tid.

Som deltagare vid Gerlesborgsskolan Stockholms konstkurser sparas din e-postadress även i vår databas för utskick av nyhetsbrev. Här sparas din e-postadress bara så länge som du är registrerad som prenumerant. I varje nyhetsbrev finns möjligheten att avregistrera sig vi länken “Unsubscribe”. När du avanmäler dig så raderar vi din e-postadress från databasen.

Dina personuppgifter hanteras bara av anställda vid Gerlesborgsskolan och lämnas aldrig ut till tredje part.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Gerlesborgsskolan Stockholm (tel. 073 075 66 90, information@gerlesborgsskolan.se).

Som registrerad har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som Gerlesborgsskolan behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att inge klagomål mot behandlingen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.