Lärare – konstnärlig grundutbildning i Stockholm

Alla lärare på skolan är verksamma konstnärer och bedriver egen konstnärlig produktion vid sidan om uppdraget på Gerlesborgsskolan. De lärare som finns på skolan har stor erfarenhet och har tillsammans utformat skolans undervisning och pedagogik.

Varje huvudlärare har regelbundna kurser, föreläsningar och ateljésamtal. Var och en av skolans åtta ateljéer har också en av lärarna som terminsmentor med ateljémöten varje vecka.

Katarina Nitsch är studierektor på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Katarina Nitsch vikarierar för Karolina Holmlund som är ordinarie studierektor, men har tjänstledigt under ett år.
Katarina Nitsch >>

Filippa Arrias, huvudlärare, är högskoleutbildad vid Kungl. konsthögskolan och utbildad i högskolepedagogik. Filippas konstnärliga praktik hämtar sin näring ur hennes intresse för bild och måleri och hon har stora kunskaper i ämnet. Hon har mellan 2008-2018 arbetat som lektor i måleri på Kungl Konsthögskolan i Stockholm. Filippa är tjänstledig 2019/20.

Catti Brandelius, huvudlärare.
Catti Brandelius >>

Nadine Byrne, huvudlärare (vikariat).
Nadine Byrne >>

Jenny Carlsson, huvudlärare (vikariat).
Jenny Carlsson >>

Sofia Ekström, huvudlärare, är högskoleutbildad konstnär vid Kungliga konsthögskolan och pedagogik vid Konstfack. Hon arbetar med fotografi, måleri, text och rörlig bild. Relationen mellan fotografi och måleri är ständigt återkommande i hennes praktik.
Sofia Ekström >>

Kristina Jansson, huvudlärare, är högskoleutbildad konstnär i Wien och på Kungliga konsthögskolan. Hon har erfarenhet av att undervisa från Konstakademien i Helsingfors, Kungl. konsthögskolan och ett flertal andra högskolor. Hennes uttryckssätt är måleriet, där både hennes analytiska och emotionella sida kombineras. Hon vann pris på Carnegie Art Award 2010. Kristina är tjänstledig 2019/20.
Kristina Jansson >>

David Larsson, huvudlärare, är högskoleutbildad vid Kungl. konsthögskolan, han har erfarenhet av att undervisa på förberedande konstskolor och stor materialkunskap. I Davids konstnärliga praktik arbetar han med många olika tekniker. Om David kortfattat ska beskriva sin praktik så är den grundad i research och dokumentära processer som han sedan gestaltar med i första hand skulptur, installation och fotografi. David Larsson >>

 

 

Utbildningen och statistikLärare
LokalerUtställningar