Linnea Lindholm ställer ut i Galleri Mitt

Tunnel vision

är en kartläggning av dagliga rutiner och ett undersökande om att arbeta med tid.

Linnea Lindholm

Galleri Mitt Öppettider: kl 10 – 17, 11.1. – 13.1. 2023