Lokaler i Stockholm

Sedan 1993 hittar du Gerlesborgsskolan i Hjorthagens gamla skola i Stockholm, en vacker gulmålad träbyggnad i tre plan, inklusive källarplan, uppförd i början av 1900-talet och tidigare använd som folkskola.

I skolan finns åtta stora ateljéer, där våra årsstuderande har sina arbetsplatser, 9 eller 10 studerande per ateljé. Ateljéplatserna och andra utrymmen på skolan får användas av våra studerande vardagar som helg, under hela läsåret.

Aulan ligger på den övre våningen och är skolans största lokal. Här sker en stor del av undervisningen under första årskursen och här genomförs också de flesta föreläsningarna och även krokisessioner och kursredovisningar.

Nederst finns kök och matsal för studerande. Varje ateljé ansvarar veckovis för ordningen i köket. På nedersta våningen är också teckningssalen belägen, skolans näst största undervisningslokal, samt våra tre verkstäder: Verkstaden, Labbet och Sågen.

På skolan finns också ett antal bokningsbara projektateljéer, som du kan boka upp dig på om du behöver lite mer utrymme eller avskildhet.

På bottenvåningen finns skolans galleri. Varje måndag är det utställningar med efterföljande genomgångar i galleriet och i skolans ena trapphus. Studerande i årskurs 2 ställer ut separat medan årskurs 1 gör grupputställningar. I april eller maj varje år tas hela skolan i anspråk för vår årliga vårutställning.

På entréplanet finns skolans bibliotek, med en stor samling konstlitteratur, som liksom ateljéer och verkstäder finns tillgängligt dygnet runt för våra studerande.

 

Utbildningen och statistikLärare
LokalerUtställningar