Louise Ek ställer ut i studerande galleri GBZ

Utställning Louise Ek, galleri GBZ

“Saliga är de som sörjer”

”Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

Saliga är de som faller, för de ska resas upp.

Saliga är de som blir bedragna, för de ska få sin hämnd. 

Saliga är de som brinner, för deras aska ska gödsla jorden. 

Saliga är de som dör, för de ska födas på nytt.”