”Man får möta sig

”Man får möta sig själv på ett sätt som man annars inte hinner, och jag tror inte jag hade utvecklat min konst på samma sätt om jag hade varit i en stad.” Sara Ekholm Eriksson har erfarenhet av att studera på Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Läs hela intervjun här: http://gerlesborgsskolan.se/roster-om-utbildningen/

”Man får möta sig själv på ett sätt som man annars inte hinner, och jag tror inte jag hade utvecklat min konst på samma sätt om jag hade varit i en stad.” Sara Ekholm Eriksson har erfarenhet av att studera på Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Läs hela intervjun här: http://gerlesborgsskolan.se/roster-om-utbildningen/