Marcia de Bernardo

Marcia de Bernardo är KKV Bohusläns stenstipendiat 2016. Hon är en brasiliansk stenskulptör som haft ett stort antal utställningar i Sydamerika, Europa och Asien. Hennes verk har tydlig inspiration från växter och organiska former. KKV Bohusläns stenstipendium är Sveriges största arbetsstipendium för skulptörer. Stipendiet har kommit till för att ge utländska skulptörer ekonomiska och praktiska möjligheter att arbeta i den bohuslänska graniten under en längre tid på plats och ställe.

Torsdag 25 augusti kl. 18:30. Fri entré.