Plakatens politik, Markus Degerman 29/3-27/4

IMG_3456

Plakatens politik

Ett konstverk är en handling som skapar en mening som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med verkets uttalade ambition – ofta är det en poäng i sig självt att dessa motsäger varandra. En utställning är en presentation av verk, ungefär som text på ett demonstrationsplakat är en presentation av en idé. Men, en presentation är också något i sig självt, hur ser exempelvis plakatet ut, vad är det för språk som används, vem är det som håller i det och vad är det för sammanhang? Detta sammanhang kan exempelvis uppfattas som en påannonsering av en utställning men allt behöver som sagt inte vara det som det utger sig för att vara. Slagordet på plakatet kanske motsägs av verkan i handlingen att annonsera budskapet och utställningen kanske i första hand inte äger rum i utställningsrummet.

Degerman arbetar med olika föreställningar om rummet och arkitekturen. Material och sociala markörer utgör ofta grundämnen i hans arbete. Under ett residens på Gerlesborgsskolan under våren arbetar han med landskapet som rum.