Martin Holm – Post-Human Garden

22/4 – 28/5

Välkommen på vernissage lördag den 22/4 kl 12-15

Naturalisterna strävade efter att ordna allt i hierarki: att förstå världen var att bli dess herre; kunskap var makt. Dock är naturen redan perfekt ordnad efter eget mönster; i detta skapar människan endast kaos. Vad som istället ordnades då, skulle kunna hävdas, var våra egna tankemönster, vårt sätt att tänka. På sätt och vis lider vi av detta fortfarande. Att para ihop lika med lika (en betydande, påbjuden minskning av biologisk mångfald) brukar bli katastrofalt på ekologiskt plan: det är ett av de säkrare tecknen på en annalkande massutrotning. Det yttersta uttrycket för detta försök att bemästra naturen är naturligtvis – du gissade rätt – trädgården.I denna utställning utforskar Martin Holm föreställningen om vad en trädgård är, eller skulle kunna vara, bortom ett fyrkantigt utrymme och muromgärdat fält för entropikaskader. Vad händer med informationsordningen i system och ramverk efter att dess skapare har gått vidare? Denna samling verk representerar en glimt av en eftermänsklig framtid där landskapsmåleriet har blivit något annat än perspektiv över geografi. Välden som tidigare styrdes efter klassificeringsstrukturer har fallit tillbaka bakom det vildas gräns, där nu allt kan hända.

– – –

Martin Holm (f.1985, Köping) är en Göteborgsbaserad bildkonstnär med Masterexamen i Fri Konst från Akademin Valand 2014.

Holms konstnärliga praktik är ett studiobaserat upptäcktsresande genom populärkultur, samtidsfilosofi och konsthistoriereferenser. Rörelsen framåt är förankrad i måleri men kantad av återbruks-tematik, både materiellt och på ett idébaserat plan. Den är ett multidisciplinärt försök att komma underfund med samtidens kaos: genom måleri, kollage, skulpturala ’found objects’-assemblage och ett digitalt skissboksprojekt i GoogleEarth söker han vägar in i alternativa rymder, platser där skeenden inte nödvändigtvis är bundna av händelser, fysikens lagar, geometriska perspektiv eller sociala konstruktioner. 

https://martinholm.se