Medarbetare

Claudia Theel

Kurs- & utbildningssamordnare - Bohuslän

Elin Wikström

Verksamhetsledare/VD

John Stenborg

Studierektor - Stockholm

Karolina Holmlund

Studierektor - Stockholm (tjänstledig 2019/20)

Klara Ström

Koordinator kulturverksamheten

Sofia Teleman

Ekonomi- & utbildningssamordnare

Tobias Anderson

IT- & konstkurssamordnare - Stockholm

Bohuslän

Frida Klingberg

Huvudlärare, konstnärlig grundutbildning

  Hanna Sjöstrand

  Huvudlärare, konstnärlig grundutbildning

   Meriç Algün

   Huvudlärare, konstnärlig grundutbildning (tjänstledig)

    Rut Karin Zettergren

    Huvudlärare, konstnärlig grundutbildning (vikarie)

     Shiva Anoushirvani

     Huvudlärare, konstnärlig grundutbildning


      Stockholm

      Catti Brandelius

      Huvudlärare, grundutbildning

       David Larsson

       Huvudlärare, grundutbildning

        Filippa Arrias

        Huvudlärare, grundutbildning (tjänstledig 2019/20)

         Jenny Carlsson

         Huvudlärare, grundutbildning (vikarie)

          Kristina Jansson

          Huvudlärare, grundutbildning (tjänstledig 2019/20)

           Magdalena Ljung

           Huvudlärare, grundutbildning

            Nadine Byrne

            Huvudlärare, grundutbildning (vikarie)

             Sofia Ekström

             Huvudlärare, grundutbildning (tjänstledig HT-19)              Bertel Fjordvald

              Lokalvård/ Vaktmästeri - Bohuslän

              Jan Wallin

              Vaktmästeri - Bohuslän

              Roza Hagevi

              Lokalvård - Stockholm