Gästlärare och gästföreläsare våren 2020

Magdalena Ljung
Martin Jacobson
Jakob Solgren
Ebba Matz
Thomas Elovsson
Tobias Anderson
Ashik Zaman
Todd Gordon
Sara Edström
Leif Engström
Sara Ekholm Eriksson
Maryam Fanni
Martin Grennberger
Camilla Larsson
Sam Hultin
Ula Kassius
Åsa Bharathi Larsson
Jesper Nyrén
Sara Rossling