Musikresidenspresentation: UnStumm

Musikresidens och konsert med UnStumm

Redovisningskonsert fre 18/10 kl 19.00

Fri entré

Restaurangen håller öppet en timme innan konserten startar!

 UnStumm – Conversation of sound and moving image

Ett intermedialt samarbete som för samman fyra visuella konstnärer och fyra musiker från två länder. Målet är att skapa en miljö av kulturella och kreativa utbyten där ett gemensamt, komplext, transmedialt konstnärligt språk skapas och används för att förmedla och utforska händelseförlopp, texturer, kollisioner, kombinationer och attraktioner mellan det visuella och audiella och där föreställningens utrymme kommer att användas till sin fulla potential. Gruppen kommer presentera två realtidsfilmer (Echtzeitfilme) under kvällens föreställning, improviserade utifrån koncept och ramar som utarbetats tillsammans.

Medverkande:
Nicola L. Hein – gitarr
Claudia Schmitz – live visuals
Axel Dörner – trumpet
Lilevan – Live visuals
Casey Moir – röst
Lisskulla Moltke-Hoff – live visuals
Johan Moir – kontrabas
Rasmus Persson – live visuals

Projektförklaring:

Unstumm är ett inter disciplinärt och interkulturellt samarbetsprojekt för improviserad film och musik (Echtzeitfilm) mellan filmskapare, videokonstnärer, visuella konstnärer och musiker från Tyskland och andra länder. Projektet utvecklades av gitarristen/ljudkonstnären Nicola L. Hein samt datormusikern/improvisatören/ljuddesignern Korhan Erel och är nu organiserat och kurerat av videokonstnären Claudia Schmitz och Nicola L. Hein.

Målet är att skapa en miljö av kulturella och kreativa utbyten där ett gemensamt, komplext, transmedialt konstnärligt språk skapas och används för att förmedla och utforska händelseförlopp, texturer, kollisioner, kombinationer och attraktioner mellan det visuella och audiella. 

Unstumm Sverige har fört samman fyra svenska visuella konstnärer/musiker, tillsammans med fyra tyska musiker/visuella konstnärer för en veckas residens på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.  Konstnärerna jobbar tillsammans i två olika grupper för att skapa en audiovisuell föreställning som utforskar multidisciplinär improvisation samt strukturer och händelseförlopp. 

Resultatet av processen kommer framföras som två ”echtzeit-filmer” (realtidsfilmer), som är improviserade av varje grupp utifrån en konceptuell komposition som har utarbetats tillsammans under repetitionerna. Varje grupp presenterar att stycke som är 40-50 min långt.  Det resulterande konstverket reflekterar över interkulturalitet, kulturella identiteter, kommunikation över kulturella gränser, historiska konstnärliga tankesätt i olika kulturer samt många andra filosofiska ämnen.

Själva konsertlokalen är också en viktig detalj som bidrar till det konstnärliga slutresultatet. För att maximera den konstnärliga kreativa processen kommer den att ställas iordning utifrån rummets potential så att framförandet utnyttjar de bästa akustiska, visuella & sceniska möjligheterna. Väggar, objekt som placeras ut eller hängs upp i rummet & olika skärmar kommer att skapa olika ytor & vinklar för visuella projektioner. Hela rummet omvandlas till en konstinstallation. 

Unstumm har redan genomförts i Köln 2015, Hong Kong och Singapore 2016, Tokyo och Seoul 2017 och under 2019 i Colombia samt Argentina. Unstumm vill etablera långvariga relationer runt om i världen. Projektet jobbar bortom gränser som står mellan konstformer, kulturer och identiteter och dess mål är kommunikation genom improvisation med högsta möjliga konstnärliga integritet.

UNSTUMM Sverige görs i samarbete med Levande Musik , Musikverket och Gerlesborgsskolan och framförs även på Atalante i Göteborg.

www.unstumm.com

 

Välkomna!