Ny strategi, nya studierektorer

Gerlesborgsskolan offentliggör ny strategi och nya studierektorer

Konst – och kulturaktören Gerlesborgsskolan sjösätter nu en långsiktig strategisk utvecklingsplan. Fokus läggs på samhörigheten mellan verksamhetsorterna, platsutvecklingen samt på intensifierad dialog med kommuner och regionen i Västra Götaland och Stockholm. Skolan stärks även med rekrytering av nya studierektorer – Johannes Bergmark och Katarina Nitsch.

Gerlesborgsskolans nya strategiska utvecklingsplan har, förutom sitt nya fokus på samhörigheten, satsat på en internationell/ nordisk profil och insatser för att öka synligheten för skolan.

– Den här planen skapar nya förutsättningar för att skolan ska kunna utvecklas till Nordens främsta konstskola, ett forum för konstnärlig grundutbildning och kulturverksamhet i samverkan med lokalsamhället, regionen, nationellt och internationellt. Det gäller såväl Gerlesborg som Stockholm, säger Tom Sandqvist.

Nytt dynamiskt skede för en snart 80-årig skola.

Den nya strategin är framarbetad under ledning av författaren, konstvetaren och professor emeritus Tom Sandqvist, som i anslutning till strategilanseringen kliver av ordföranderollen. Han fokuserar nu på heltid på sitt författarskap och deltar framöver i Gerlesborgsskolan verksamhet som föreläsare och utskottsmedlem. Valberedningen fortsätter nu sitt arbete med att förstärka stiftelsens styrelse med ny ordförande.

– Vi har nu gått in i ett nytt dynamiskt skede för vilket den strategiska planen utgör en grundförutsättning, säger Tom Sandqvist.

Skolans stärks med rekrytering av nya studierektorer

Gerlesborgsskolan stärker upp den nya strategiska utvecklingsplanen med två nya studierektorer och medlemmar till ledningsgruppen –  ljudkonstnär och tonsättare Johannes Bergmark samt bildkonstnär och tidigare prorektor vid Kungl. Konsthögskolan Katarina Nitsch.

Jag har varma känslor för Gerlesborgsskolan efter att ha besökt den i många sammanhang ända sedan barndomen. Att kunna få verka där och bidra till skolans verksamhet känns fantastiskt och jag gläder mig väldigt åt det, säger Johannes Bergmark.

På Gerlesborgsskolan formar vi en utbildning för framtidens konstnärer. Det är ett hedrande och utmanande uppdrag som jag tar mig an med stor tillförsikt. För mig är det ett privilegium att få arbeta med de konstnärer som undervisar på skolan, i en miljö präglad av de studerandes drivkrafter, säger Katarina Nitsch.

Verksamhetsledaren och konstnären Elin Wikström ser positivt fram emot genomförandet av nya strategin samt de nya rekryteringarna. 

– Både Johannes och Katarina har gedigen kompetens på de områden skolan efterfrågade och de blir ett mycket bra komplement till skolans kollegium. Båda har också ett omfattande kontaktnät med relevans för skolans strategi och utbildningen, både i de nordiska länderna och internationellt, säger Elin Wikström, verksamhetsledare.

För mer information kontakta:

Elin Wikström, Verksamhetsledare, 0708-38 19 58, elin@gerlesborgsskolan.se

Christine Bjärkby, ledamot Stiftelsen Gerlesborgsskolan samt ordförande i valberedningen, 

christine.bjarkby@lincs.se, 073 941 47 65

Lotta Lehikoinen, vice-orf. Stiftelsen Gerlesborgsskolan

www.gerlesborgsskolan.se

Om Gerlesborgsskolan

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver undervisning i konst och angränsande ämnen samt aktiverar kulturlivet, främst genom utställnings- och konsertverksamhet. Verksamheten bedrivs genom stöd från Myndigheten för Yrkeshögskolan, kulturverksamheten från bland annat Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Tanum och Sotenäs kommuner. 

Om Johannes Bergmark

Johannes Bergmark har sedan sommaren 2021 utnämnts till studierektor i Gerlesborg på Västkusten. Han har en stark etablerad konstnärlig praktik inom ljudkonst, har verkat i ledningen av föreningen Fylkingen samt även organiserat ett stort antal av festivaler och utställningar. Han har en gedigen bakgrund av undervisning med fokus på musikinstrumentdesign, improvisation och kritisk reflektion kring ljudkonst och konstutövande.

Om Katarina Nitsch

Katarina Nitsch blir ny studierektor på Gerlesborgsskolan Stockholm från och med läsåret 2021-2022. Hon har tidigare vikarierat som studierektor i Stockholm både vårterminen 2020 och vårterminen 2021. Katarina Nitsch är bildkonstnär som arbetar med bland annat teckning, måleri, animationer, video och ljud inte sällan i internationella samarbeten. Hon har bakgrund som prorektor vid Kungl. Konsthögskolan, lektor på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm samt som gästföreläsare vid Stockholms Konstnärliga Högskola, Malmö Högskola och en rad förberedande konstskolor.

Pressbilder