Om oss

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

1944 grundade professor Arne Isacsson i Gerlesborg i Bohuslän, den konstskola som idag är en av landets mest välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar. Platsen fick ge namn åt skolan, Gerlesborgsskolan. Sedan 1958 bedriver skolan även verksamhet i Stockholm, numera i Hjorthagens gamla skola.

Kurser

Gerlesborgsskolan i Bohuslän har en bred kursverksamhet under sommarmånaderna. Kursverksamhet riktar sig till både allmänheten och konstnärer som söker vidareutbildning, arkitekter och grafiker med flera. Lärarna är professionella konstnärer med stor kunskap inom sina områden.

Utställningar, konserter och föreläsningar

Gerlesborgsskolan i Bohuslän har ett rikt kulturprogram som pågår under hela året med konstutställningar, konserter, föreläsningar med mera. Utställningarna visas i huvudbyggnadens galleri och konserterna i skolans vackra samlingssal. Kulturprogrammet stöds av Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen samt Tanums och Sotenäs kommun.

Konstnärlig grundutbildning

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver tvåårig konstnärlig grundutbildning på två platser, i Gerlesborg, Bohuslän och i Stockholm. Intagningen är gemensam. På skolan i Gerlesborg finns 40 årsplatser och på skolan i Stockholm finns 74 årsplatser, totalt 114. Lärarna är professionella konstnärer med gedigen kunskap inom sina områden.

Gerlesborgsskolans elever utgör en hög procent antagna på högre konstutbildningar både i Sverige och utomlands. Under de senaste åren har elever från Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning antagits till Kungl. Konsthögskolan Stockholm, Malmö Konsthögskola, Valands Konsthögskola, Umeå Konsthögskola, Konstfack Stockholm, Goldsmiths London, The Slade School of Fine Art London, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bergen Konsthögskola, Oslo Konsthögskola, Trondheims Konsthögskola, Ny Konst och Media Valands Konsthögskola, Fotohögskolan Göteborg, Konsthögskolan Glasgow, HDK Göteborg m fl.

Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning bedrivs med tillsyn och bidrag av YH-myndigheten, enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Utbildningen i Bohuslän stöds även av Västra Götalandsregionen.