Om Oss

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

1944 grundade professor Arne Isacsson i Gerlesborg i Bohuslän, den konstskola som idag är en av landets mest välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar. Platsen fick ge namn åt skolan, Gerlesborgsskolan. Sedan 1958 bedriver skolan även verksamhet i Stockholm, numera i Hjorthagens gamla skola. Syftet med verksamheten är att bedriva konstnärlig undervisning, arrangera kulturverksamhet och vara en mötesplats för konst och kultur. Skolans verksamhet bedrivs med stöd från YH-myndigheten, Kulturrådet, Västra Götalandsregionen samt kommunerna i Sotenäs och Tanum.

Konstkursverksamhet

Gerlesborgsskolorna bedriver kortkursverksamhet vid skolan i Bohuslän och Stockholm.
Gerlesborgsskolans kursverksamhet riktar sig till konstnärer som vidareutbildning, arkitekter, grafiker, konstutövare och fler än 700 elever passerar skolan under ett år. Lärarna är professionella konstnärer med stor kunskap inom sina områden. Den folkbildarinsats som skolan och våra lärare utför och har utfört genom åren får betraktas som helt unik i det svenska konstlivet.

Kulturverksamhet

Gerlesborgsskolan i Bohuslän bedriver kulturverksamhet under hela året i form av konstutställningar, konserter, föreläsningar, m.m. Utställningarna visas i skolans galleri året runt och i skolans konsthall under sommaren. Konsertverksamheten har en mycket hög kvalitet och gästas årligen av såväl svenska som internationella artister. Föreläsningar av gästande konstnärer arrangeras i anslutning till deras utställningar. Kulturverksamheten bedrivs med stöd av Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, ABF, Tanums kommun och Sotenäs kommun.

 

Konstnärlig grundutbildning/Konstskola

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver tvåårig konstnärlig grundutbildning på två platser, i Gerlesborg, Bohuslän och i Stockholm. Intagningen är gemensam. På skolan i Gerlesborg finns 40 årsplatser och på skolan i Stockholm finns 74 årsplatser, totalt 114. Lärarna är professionella konstnärer med gedigen kunskap inom sina områden.

Gerlesborgsskolans elever utgör en hög procent antagna på högre konstutbildningar både i Sverige och utomlands. Under de senaste åren har elever från Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning antagits till Kungl. Konsthögskolan Stockholm, Malmö Konsthögskola, Valands Konsthögskola, Umeå Konsthögskola, Konstfack Stockholm, Goldsmiths London, The Slade School of Fine Art London, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bergen Konsthögskola, Oslo Konsthögskola, Trondheims Konsthögskola, Ny Konst och Media Valands Konsthögskola, Fotohögskolan Göteborg, Konsthögskolan Glasgow, HDK Göteborg m fl.

Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning bedrivs med tillsyn och bidrag av YH-myndigheten, enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.