Organisation

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

Organisationsnummer
855900-1774

Säte
Tanums kommun

Registreringslän
Västra Götalands län

Ändamål
Stiftelsen Gerlesborgsskolan skall bedriva undervisning i konst och angränsande ämnen samt i övrigt aktivera kulturlivet, främst genom utställnings- och konsertverksamhet

Styrelsemedlemmar
Johan Wingestad (ordförande), Lotta Lehikoinen (vice ordförande), Christine Bjärkby, Agneta Linton, Hans Murman (Konstakademin), Vivianne Gustafsson (Västra Götalandsregionen), Hans-Inge Sältenberg (Västra Götalandsregionen), Claes-Åke Sörkvist (Tanums kommun), Louise Thunström (Tanums kommun, suppl.), Ragnhild Selstam (Sotenäs kommun), Olle Törnquist (Sotenäs kommun, suppl.)

Gerlesborgsskolans utbildnings- och kulturverksamhet bedrivs med stöd av:
Myndigheten Yrkeshögskolan, Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Sotenäs kommun och Tanums kommun.