Organisation

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

Organisationsnummer
855900-1774

Säte
Tanums kommun

Registreringslän
Västra Götalands län

Ändamål
Stiftelsen Gerlesborgsskolan skall bedriva undervisning i konst och angränsande ämnen samt i övrigt aktivera kulturlivet, främst genom utställnings- och konsertverksamhet

Styrelsemedlemmar
Ann Bergström, ordförande
Christina Thordén, vice ordförande
Charlotte Alström
Hans Murman, Konstakademien
Caritha Jakobsson, Västra Götalandsregionen
Hans-Inge Sältenberg, Västra Götalandsregionen
Gerd Johansson, Tanums kommun
Magnus Roessner, Tanums kommun (suppl.)
Ragnhild Selstam, Sotenäs kommun
Vivianne Gustafsson, Sotenäs kommun (suppl.)

Patrick Waters, ledamot

Gerlesborgsskolans utbildnings- och kulturverksamhet bedrivs med stöd av:
YH-myndigheten, Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Arbetarnas bildningsförbund ABF.