Organisation

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

Organisationsnummer
855900-1774

Säte
Tanums kommun

Registreringslän
Västra Götalands län

Ändamål
Stiftelsen Gerlesborgsskolan skall bedriva undervisning i konst och angränsande ämnen samt i övrigt aktivera kulturlivet, främst genom utställnings- och konsertverksamhet

Styrelsemedlemmar
Christina Thordén (ordförande), Patrick Waters (vice ordförande), Charlotte Alström, Lotta Lehikoinen,
Hans Murman (Konstakademin), Caritha Jakobsson (Västra Götalandsregionen), Hans-Inge Sältenberg (Västra Götalandsregionen), Gerd Johansson (Tanums kommun), Magnus Roessner (Tanums kommun, suppl.), Ragnhild Selstam (Sotenäs kommun), Vivianne Gustafsson (Sotenäs kommun, suppl.)

Gerlesborgsskolans utbildnings- och kulturverksamhet bedrivs med stöd av:
Myndigheten Yrkeshögskolan, Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Sotenäs kommun, Tanums kommun och Arbetarnas bildningsförbund ABF.