Open Call: Artist in Residence och utställning

GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN BJUDER KONSTNÄRER ATT SÖKA OPEN CALL FÖR ARTIST IN RESIDENCE MED UTSTÄLLNING I GALLERI GERLESBORG

Gerlesborgsskolan är en aktiv mötesplats för kultur och vi arrangerar utställningar, föreläsningar, filmvisningar och konserter året runt. Gerlesborg som plats är kulturtätt, med Gerlesborgsskolan, Konstnärernas Kollektivverkstad, Gerlesborgs Scenstudio och många åretruntboende konstnärer och kulturarbetare. Tanken är att den som kommer som gästande residenskonstnär ska kunna utnyttja sig av det kontaktnät som finns här samt inspireras av den vackra natur som fick Arne Isacsson att starta skolan just här.

Ansökan ska bestå av en PDF-fil med Konstnärs-bio (max 600 tecken) där du kortfattat beskriver ditt konstnärsskap, en kort projektbeskrivning för vad du vill göra under residensperioden (max 600 tecken), CV om max en A4 och max tre A4-sidor med bilder på arbetsprover. Filen får vara max 2MB. PDF-filen döps till AIRVT22_dittnamn.

Ansökan skickas via mail till: opencall@gerlesborgsskolan.se och märks i meddelandefältet AIRVT22 senast söndag 5 december 2021. Vi har inte möjlighet att bedöma ansökningar som inte förhåller sig till dessa restriktioner.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från skolans elever och personal samt kulturverksamhetens koordinator. Vi accepterar ansökningar från konstnärer i olika åldrar och skeden i sin karriär, vi prioriterar dock konstnärer som under residensperioden inte är under pågående utbildning.

Den konstnär som blir antagen får vistas i en ateljé om 15-20m2 med havsutsikt under perioden 28/3 – 27/4, 2022. Utöver ateljéplatsen finns också tillgång till enklare verkstäder i Gerlesborgsskolans lokaler. Under perioden får konstnären boende i övernattningsrum om 15-20m2. Pentry samt dusch och toalett delas med andra övernattande konstnärer och skolans personal.

Villkor:
Sista veckan av residensperioden startar hängningen av utställningen då konstnären på egen hand installerar med stöd från kulturverksamhetens koordinator. Sedan pågår utställningen 27/4–12/5 med vernissage och offentlig presentation av arbetsperioden på kvällen den 27/4. Konstnären har alltså möjlighet vara på plats i Gerlesborg 28/3–28/4 2022. Som residenskonstnär förväntas du under residensperioden medverka vid ett tillfälle i vår konstnärlig barn- och ungaverksamhet tillsammans med vår barn- och ungapedagog samt ge några ateljésamtal med studerande vid Gerelsborgsskolan, i samråd med kulturkoordinator. Konstnär som beviljas residens behöver ha F-skatt och fakturera Stiftelsen Gerlesborgsskolan för sitt arvode.

Arvode:
– Utställning enligt MU-avtal (kategori 4, Separatutställning 7 veckor): 9800 sek
– Medverkandeersättning: 5200 sek
– Resekostnader (max 2000 sek)
– Gratis boende och arbetslokal på Gerlesborgsskolan


Övrigt:
– Gerlesborgsskolan står för marknadsföring och tryck av utställningstext, affischer mm.
– Konstnären står själv för dokumentation av utställningen och delar sedan denna med

Gerlesborgsskolan för att använda på vår hemsida och sociala medier.

– Gerlesborgsskolan återkommer med besked om antagning i början av januari 2022

Vi ser fram emot din ansökan!