Open Call: Artist in Residence och utställning under GIBCA Extended
 hösten 2021

GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN BJUDER KONSTNÄRER ATT SÖKA OPEN CALL FÖR ARTIST IN RESIDENCE MED UTSTÄLLNING I GALLERI GERLESBORG UNDER GIBCA EXTENDED, HÖSTEN 2021

Höstens residensperiod och utställning är en del av Göteborgs Internationella Konstbiennals (GIBCA) program GIBCA Extended. Gerlesborgsskolan söker en residenskonstnär som under sin arbetsvistelse genomför ett projekt som undersöker någon aspekt ur GIBCAs tematik kring alternativ historieskrivning och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna, gärna utifrån det geografiska området kring Gerlesborg och dess historia. Residenskonstnären erbjuds under vistelsen medverka i övriga programpunkter som samordnas i området.
Läs ytterligare information om GIBCAs tematik här.

Ansökan ska bestå av en PDF-fil med Konstnärs-bio (max 600 tecken) där du kortfattat beskriver ditt konstnärsskap, en kort projektbeskrivning för vad du vill göra under residensperioden och hur det knyter an till tematiken (max 600 tecken), CV om max en A4 och max tre A4-sidor med bilder på arbetsprover. Filen får vara max 2MB. Ansökan skickas via mail till: opencall@gerlesborgsskolan.se och märks AIR HT21 senast 30/5 2021. Vi har inte möjlighet att bedöma ansökningar som inte förhåller sig till dessa restriktioner.

Ansökningarna bedöms av en jury bestående av representanter från skolans elever och personal samt kulturverksamhetens koordinator. Vi accepterar ansökningar från konstnärer i olika åldrar och skeden i sin karriär, vi prioriterar dock konstnärer som under residensperioden inte är under pågående utbildning.

Den konstnär som blir antagen får vistas i en ateljé om 15-20m2 med havsutsikt under perioden 13/9-13/10 2021. Utöver ateljéplatsen finns också tillgång till enklare verkstäder i Gerlesborgsskolans lokaler. Under perioden får konstnären boende i övernattningsrum om 15-20m2 med utsikt över havet. I rummet finns säng, skrivbord och handfat. Kök samt dusch och toalett delas med andra övernattande konstnärer och skolans personal.

Överlappande med residensperioden startar hängningen av utställningen då konstnären installerar med stöd från kulturverksamhetens koordinatorn. Sedan pågår utställningen 13/10-14/11 med vernissage och offentlig presentation av arbetsperioden 13/10. Konstnärens har alltså möjlighet vara på plats i Gerlesborg 13/9-14/10. Som residenskonstnär förväntas du under residensperioden medverka vid ett tillfälle i vår konstnärlig barn- och ungaverksamhet tillsammans med vår barn- och ungapedagog.

Villkor:
Konstnär som beviljas residens under perioden får:
– Utställning enligt MU-avtal (kategori 4, Separatutställning 4 veckor): 5200 sek (f-skatt, inkl moms och avgifter)
– Medverkande-ersättning/produktion: 5200 sek (f-skatt, inkl moms och avgifter)
– Täckta resekostnader (max 2500 sek)
– Gratis boende på Gerlesborgsskolan

Övrigt:
– Gerlesborgsskolan står för marknadsföring och tryck av utställningstext, affischer mm.
– Konstnären står själv för dokumentation av utställningen och delar sedan denna med Gerlesborgsskolan för att använda på vår hemsida och sociala medier.
– Som residenskonstnär förväntas du under residensperioden medverka vid ett tillfälle i vår konstnärlig barn- och ungaverksamhet tillsammans med vår barn- och ungapedagog.

Vi ser fram emot din ansökan!

Bild: Residenskonstnär hösten 2020, Lisa Vipola med verket Eskulapstavarna. Foto: Louise Eklund