Pedagogik och lärare

”Det som är så bra med just Gerlesborgsskolan är att det var samtida konstnärer som kommer och håller i kurserna. De hade alltid väldigt mycket med sig, och tillsammans gav de en omfattande utbildning i samtidskonst ” – Julia Lichtenstein

Utbildningen i Gerlesborg består av kurser, självständigt konstnärligt arbete, studieresor samt handledning individuellt och i grupp. Utöver detta möter studerande flera konstnärskap genom kulturverksamhetens utställningar och föreläsningar. Alla studerande får en egen ateljéplats att arbeta i och ingår i en mentorgrupp i vilken regelbundna grupphandledningar äger rum.

Huvudlärare och gästlärare är mycket kunniga och aktivt verksamma konstnärer inom sina fält. Olika lärare kan olika saker och tillsammans erbjuder de både bredd och specialisering. Varje år återkommer några gästlärare flera gånger, andra återkommer en gång om året med en specifik kurs, medan en del undervisar hos oss för första gången. De fyra huvudlärarna återkommer regelbundet med kurser och handledning, oftast var fjärde vecka, samt ansvarar för mentorgrupperna. De är tillsammans med studierektor och utbildningssamordnare del av kollegiet som planerar och driver utbildningen framåt.

Genom bredden av kurser uppmuntras studerande att testa många nya uttryck, tekniker och metoder under studietiden, samt utveckla eget skapande med det egna konstnärliga intresset i fokus. Kunskap byggs både genom övning i konstnärligt skapande samt i det gemensamma samtalet där olika synsätt, idéer och tankar delas och möts. Det är av stor vikt att de studerande deltar aktivt och bidrar till det gemensamma samtalet kring det egna och varandras arbeten och konstnärliga processer. Genom samtalsövningar, samtal i smågrupper och organiserade metoder för kritik övar vi på att prata om konst och skapande.

Kollektiva initiativ från studerandegruppen uppmuntras av skolan. Under de senaste åren har till exempel studerande drivit café på KKV på fritiden, haft studiecirklar i filosofi, och för närvarande organiseras ”Röda” en gång i veckan­ – fri dans i samlingssalen.

Deltagarinflytande och ett demokratiskt klimat är mycket viktigt. Vi eftersträvar många kontaktytor mellan kollegiet och studerande. I dagsläget har vi måndagsmöten varje vecka, ett väl fungerande studeranderåd, mentorgrupper samt många tillfällen för personliga möten med lärare och personal där problem och önskemål kan tas upp.

Samtliga undervisningslokaler i skolans huvudbyggnad, samt undervisningslokaler, verkstäder och ateljéplatser på markplan i ateljébyggnaden är tillgängliga med rullstol. Ateljébyggnaden ligger 1,2 km från huvudbyggnaden längs med en bilväg.

Studerande med särskilda behov uppmanas att informera personal om dessa så att undervisningen kan anpassas.

Skolan har en värdegrund som finns formulerad i skolans policydokument. I dessa dokument finns också handlingsplaner som aktiveras i händelse av olika sorters kriser eller ifall mobbing och trakasserier skulle förekomma. Skolan månar om en god arbetsmiljö och arbetar aktivt för ett socialt klimat som präglas av gemenskap och allas lika värde. Gerlesborgsskolan Bohuslän är en alkohol- och drogfri arbetsplats. Alkohol får ej förtäras i skolans lokaler annat än vid tydligt godkända undantag.

Policydokument 2019

Huvudlärare
Anne Marte Overaa, Hanna Sjöstrand, Lars Noväng, Meriç Algün – tjänstledig, Shiva Anoushirvani – tjänstledig, Frida Klingberg – tjänstledig

Gästlärare
Anastasia Ax, Maja Borg, Linda Bäckström, Kira Carpelan, Agneta Ekman Wingate, Eva-Maj Eliasson, FAGS ­ – Zafire Vrba och Johanna Gustavsson, Elisabeth Frieberg, Anneli Furmark, Anna-Linda Gabriel (The Glass Factory), Sara Gampel, Mandi Gavois, Cecilia Germain, Oscar Guermouche, Sonia Hedstrand, Åsa Herrgård, Olle Huge, Sam Hultin, Anders ”Lagombra” Jakobsen, Ulrika Jansson, Eva Johansson, Ingela Johansson, Hanni Kamaly, Konstgrupp Almedalen (Tina Carlsson, Frida Klingberg och Kristoffer Svenberg), Britta Kleberg, Axel Lieber, Anna Linder, David Larsson, Lesbisk Odyssé (Elfrida Bergman och Sara Lindquist), My Lindh, Fredrik Lindqvist, Tomas Lundgren, Cecilia Lundqvist, Karl Lydén, Jenny Magnusson, Nanna Nordström, Åsa Norberg, Michael Norlind, Anneli Pihlgren, Oscar Ramos, Stina Rosenberg, Ida Rödén, Frida Sandström, Dana Sederowsky, Pecka Söderberg, Teodor Söderberg, Adam Westman, Claudia Theel, Ludvig Uhlbors, Rut-Karin Zettergren, Anna Åstrand, Carla Zaccagnini

Assisterande mentorer
Ida Brockmann, Adam Haugbak, Mireia Rocher, Hedvig Schroeder

UtbildningenPedagogik och lärare
LokalerLeva och bo i Gerlesborg
Röster om skolanAktuellt