Personuppgifter

Behandling av personuppgifter i samband med ansökan till Gerlesborgsskolan:
När du registrerar dig på Gerlesborgsskolans ansökningsportal så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar och digitala register.

När du ansöker till någon av Gerlesborgsskolans utbildningar samlar vi in dina personuppgifter i form av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress. Det görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679), och med stöd av förordningens artikel 6.1a (samtycke). Dessa uppgifter sparas på vår ansökningsportal i högst ett år.

Om du antas till utbildningen sparas dina personuppgifter f.n. på obestämd tid. Detta görs för att Gerlesborgsskolan i framtiden ska kunna utfärda studieintyg vid behov. Det görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679), och med stöd av förordningens artikel 6.1d (intressen av grundläggande betydelse).

Som sökande till en utbildning vid Gerlesborgsskolan sparas din e-postadress även i vår databas för utskick av nyhetsbrev. Här sparas din e-postadress bara så länge som du är registrerad som prenumerant. I varje nyhetsbrev finns möjligheten att avregistrera sig vi länken “Unsubscribe”. När du avanmäler dig så raderar vi din e-postadress från databasen.

Dina personuppgifter hanteras bara av anställda vid Gerlesborgsskolan och lämnas aldrig ut till tredje part, med undantag för MYh, Myndigheten för yrkeshögskolan, som Gerlesborgsskolans utbildningar står under tillsyn av.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Stiftelsen Gerlesborgsskolan (Bohuslän: tel. 0523-517-10, info@gerlesborgsskolan.se; Stockholm: tel. 073 075 66 90, information@gerlesborgsskolan.se).

Som registrerad har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som Gerlesborgsskolan behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att inge klagomål mot behandlingen till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Frågor angående ansökan kan du ställa till:
info@gerlesborgsskolan.se (Bohuslän)
stockholm@gerlesborgsskolan.se (Stockholm)