Plats kvar till tvååriga grundutbildningen i Bohuslän!

Plats kvar till tvååriga konstnärliga grundutbildningen på Gerlesborgsskolan Bohuslän. Är du intresserad eller känner du någon som är det? Det går att söka direkt till årskurs två. På vår hemsida kan du läsa mer om utbildningen. För mer information mejla eller ring oss gärna.

Scroll down for information in English.

Claudia Theel, utbildningssamordnare, tel: 0523 517 10, claudia@gerlesborgsskolan.se

Elin Wikström, verksamhetsledare, tel: 0708 38 19 58, elin@gerlesborgsskolan.se

Detaljerade instruktioner för hur du ansöker:

Du söker till Gerlesborgsskolan Bohuslän med arbetsprover som du skickar till oss med epost. Det innebär att du ska fotografera av dina två- eller tredimensionella arbetsprover som t ex måleri, teckning, skulptur eller performance. Sök med minst åtta arbetsprover varav tre gärna får vara teckningar. Minst ett arbetsprov ska vara i färg. I övrigt kan du välja det medium som du arbetar med. Visa gärna studier baserade på egna iakttagelser av omvärlden. Vi bedömer arbetsproverna utifrån konstnärlig kvalitet som färg, komposition och eget uttryck.

Video och ljudklipp laddar du upp på eget skapat konto på youtube eller vimeo som du sedan anger länken till. Maxlängd för varje film- och ljudverk är 3 minuter. Spara dina bilder i något av följande format: jpg .jpeg .png .gif och bilderna får inte vara större än 3 MB. Bifoga intyg och personbevis: Vidimerat intyg/betyg från gymnasieutbildning eller motsvarande och ett personbevis eller vidimerad kopia på giltig legitimation skall laddas upp i ansökan. De måste vara i filformatet .pdf och inget annat.

There is a place left at our two year foundation course in contemporary art at Gerlesborgsskolan. It is possible to apply directly for grade two. Are you interested or do you know someone who is? For more information please email or phone us.

Claudia Theel, utbildningssamordnare, tel: 0523 517 10, claudia@gerlesborgsskolan.se

Elin Wikström, verksamhetsledare, tel: 0708 38 19 58, elin@gerlesborgsskolan.se

You apply to Gerlesborgsskolan Bohuslän with samples of your work and send them to us by email. This means photographing your two- or three-dimensional work samples, such as painting, drawing, sculpture or performance. Apply with at least eight work samples, of which three may be drawings. At least one work sample must be in color. Otherwise, you can choose the medium you are working with. Please show studies based on your own observations of the world around you. We assess the working samples based on artistic quality such as color, composition and own expression.

Upload video and audio clips at your youtube or vimeo account, which you send us the link to. The maximum length for each movie and audio works is 3 minutes. Save your images in one of the following formats: jpg .jpeg .png .gif and the images must not be larger than 3 MB.  Attach certificates and proof of identity: Vocational certificate/grade from upper secondary education or equivalent and a certificate or certified copy of valid ID must be uploaded in the application. They must be in file format .pdf and nothing else.