Plugga konst/Study art! Sök nu/Enroll now.

Plugga konst/Study art! Sök nu/Enroll now! Unik konstutbildning. Ta chansen! 86 procent som sökte vidare blev antagna till flera konsthögskolor. Pedagogik i framkant. Fokus på samtida konst. Teknik, praktik och teori. Studiemedelberättigad. Lätt att hitta bra och billigt boende. Magisk natur som bör upplevas året om. Skolan en hör talas om i media genom Lars Lerin och Mandelmanns. Ligger i Tanum Sveriges sjätte konstnärstätaste kommun. Fåtal platser kvar. Urval sker löpande. Mejla eller ring: info@gerlesborgsskolan.se, 0523 517 10. gerlesborgsskolan.se, konstochkulturutbildning.se

Man får möta sig själv på ett sätt som man annars inte hinner, och jag tror inte jag hade utvecklat min konst på samma sätt om jag hade varit i en stad.”- Sara Ekholm Eriksson, 2017

Study art! Enroll now. Unique art education. Two year preparatory course for university level in visual arts. Take the chance! 86 percent who applied for higher education were admitted to several Fine Art BA/MA programs in Sweden and abroad. Pedagogy at the forefront. Focus on contemporary art. Technique, practice and theory. Magical nature that should be experienced all year round. A school one hears about in the media through Lars Lerin and Mandelmanns. Tanum is home to a thriving visual arts community. Only a few places left. The selections process will take place continously. Email or call: info@gerlesborgsskolan.se, +46 523 51710.

“You can encounter yourself in a way that you do not have time for otherwise, and I do not think I had developed my art the same way if I had been in a city.” – Sara Ekholm Erikson, 2017