Premiär! Gerlesborgsskolans jurybedömda salong

Anmälan är nu öppen till Gerlesborgs första jurybedömda salong.

 

16-17 dec 2017, kl 11 – 17, Vernissage kl 14:00, 16 dec Gerlesborgsskolan Bohuslän

Vår förhoppning är en tät utställning där väl kända och ännu inte etablerade konstnärers verk möts. Vi vill erbjuda studerande, konstkursdeltagare och lärare genom åren att visa vad ni arbetar med nu. Sökande kan ha koppling till skolan eller regionen, det är inget krav, salongen är öppen för alla över 18 år.

Följande regler gäller för Gerlesborgsskolans salong

Varje deltagare lämnar in högst ett arbete, i valfri teknik, max format A 3. Verket ska vara original och inte tidigare ha varit offentligt utställt. Lämna ej in verk som är av glas eller annat bräckligt material, det gäller även ramen. Verket ska vara märkt med upphovspersonens namn på baksida eller framsida. Antagna verk får inte avlägsnas under utställningens gång. För frakt och transportkostnad, samt eventuell försäkring av verket ansvarar konstnären själv.

Försäljning

Vid försäljning uttas en provision på 35 %. På anmälningsblanketten ifylls den totala försäljningssumman (inkl. moms 25 %). Priset ska inkludera allt som köparen ser, det vill säga ram eller liknande. Betalningen sker med swish till det nummer som angetts på anmälningsblanketten. Sålda verk förses vid försäljningen med röd prick. Gerlesborgsskolan ansvarar ej för försäljning av verket.

Inlämning av verk

Anmälningsblanketten längst ner på sidan. Personligen inlämnade verk med komplett ifylld anmälningsblankett mottas på Gerlesborgsskolan må – fre 4 – 8 dec kl 9 – 16. Lunchstängt 12 – 13. Insända verk med komplett ifylld anmälningsblankett ska vara Gerlesborgsskolan tillhanda senast mån 11 dec.

Antagning

Juryns beslut går ej att överklaga. Antagna till salongen ges besked med epost. 15 dec publiceras deltagarlistan Gerlesborgsskolans hemsida.

Marknadsföring och press

Antagna till salongen ger Gerlesborgsskolan tillstånd att publicera bilder av verket utan ersättning samt medger fri publicering i samband med mediabevakning av salongen.

Hängning

Gerlesborgsskolan hänger och formger utställningen. Deltagande konstnärer kan ej påverka beslut om placering. Alla inskickade verk ska vara klara för hängning på något av följande sätt: Konstnären förser verket med öglor eller liknande avsedda för nål eller spik. Verket monteras på väggen av oss med en eller två nålar eller spikar.

Avhämtning av verk

Avhämtning av ej antagna verk, antagna, sålda och osålda verk sker må 18 dec kl 9 – 16. Lunchstängt 12 – 13. Ta med tidigare erhållet inlämningskvitto. Gerlesborgsskolan fråntar sig ansvar för verk som inte avhämtas inom angiven tid.

Återsändning av verk med post

Verk som ska återsändas med post ska inlämnas eller insändas tillsammans med frankerat (ej adresserat) returkuvert. För konstnärer bosatta utanför Sverige rekommenderar vi att köpa svenskt porto via nätet. Återsändning av verk sker tidigast 21 dec. Verk som ej lämnats in eller sänts in tillsammans med frankerat (ej adresserat) returkuvert återsänds ej. Gerlesborgsskolan fråntar sig ansvar för återsända verk.

Kontaktperson

För mer information kontakta Martin Sjölander i första hand via email hi@martinsjolander.eu annars 0523-517 10

Post och besöksadress

Gerlesborgsskolan Bohuslän, Gerlesborg 1, 45748 Hamburgsund

 

Ladda ner regler och anmälningsblankett här:

Information och regler Gerlesborgs jurybedömda salong PDF

Anmälningsblankett Gerlesborgs jurybedömda salong PDF

Anmälningsblankett Gerlesborgs jurybedömda salong DOC