Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lämna din e-postadress för att få vårt nyhetsbrev med information om kurs- och kulturverksamhet.

Behandling av personuppgifter

För att Gerlesborgsskolan ska kunna skicka ut nyhetsbrev till dig hanteras dina personuppgifter av Gerlesborgsskolan i form av den e-postpostadress du anger när du samtycker till prenumerationen. Det görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679), och med stöd av förordningens artikel 6.1a (samtycke).

Din e-postadress används endast i vår databas för utskick av nyhetsbrev och bara så länge som du är registrerad som prenumerant. I varje nyhetsbrev finns möjligheten att avregistrera sig via länken “Unsubscribe”. När du avanmäler dig så raderas din e-postadress från databasen.

Dina personuppgifter hanteras bara av anställda vid Gerlesborgsskolan och lämnas aldrig ut till tredje part.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Stiftelsen Gerlesborgsskolan (tel. 0523-517 10, info@gerlesborgsskolan.se).

Som registrerad har du rätt att få reda på vilka personuppgifter som Gerlesborgsskolan behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse, överföring, begränsning av behandling eller radering av dina uppgifter. Du har också rätt att inge klagomål mot behandlingen till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.