Program

1953 grundlades Gerlesborgsskolans inriktning mot kulturcenter. Kulturverksamhetens kärna består idag av fyra verksamhetsdelar: utställnings-, konsert- och föreläsningsverksamhet samt den pedagogiska verksamheten Unga Gerlesborg.

Konsertverksamheten innebär att skolan är en gästspelscen för kammarmusik, jazz, samt nutida konst- och experimentell musik. Skolan har traditionellt också varit öppen för det genreöverskridande och experimentella och genomför årligen arrangemang av scenkonst/performance/dans-karaktär.

Utställningsverksamheten är i första hand en arena för samtidskonst där ett brett spektra av konstnärliga uttryck presenteras. Verksamheten bedrivs året runt i Galleri Gerlesborg, sommartid även i Gerlesborgs Konsthall.

Som en del av skolans bildningstradition genomförs också ett omfattande öppet föreläsningsprogram årligen, med föreläsningar och seminarier i ämnen relaterade till konst och kultur.

Under programmet Unga Gerlesborg arbetar vi aktivt med konst och kultur för barn och ungdomar.

Genom genrebredd och utmanande verksamhet arbetar vi med målsättningen att vara en öppen kulturarena för invånare och besökare i norra Bohuslän.

Kulturverksamheten på Gerlesborgsskolan stöds av Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Tanums kommun, Sotenäs kommun och ABF.