RANK: Ett samtal om konst och musik + konsert med Bohuslän Big Bad

Välkomna att delta i ett samtal om musik som konst med utgångspunkt från de kulturella förutsättningarna i Gerlesborg och runt Bottnafjorden.

Gerlesborgsskolan är en tämligen unik medlem i föreningen RANK: det är en bildkonstutbildning, men sedan starten vid mitten av fyrtiotalet skrev grundaren Arne Isacsson in i stadgarna att det alltid skall finns konstmusik på skolan. Därmed är också Gerlesborg en av de äldsta konstmusikarrangörerna på det fria fältet.

Lördagen 28 maj

Samlingssalen, Gerlesborgsskolan Bohuslän (streamas även live)

Fri entré.

Program:

Kl 15:00-17.30: Panelsamtal under ledning av Johan Redin (musikjournalist, verksamhetsledare RANK) med Karin Starre (ordförande RANK, konstnärlig ledare Audiorama), Johannes Bergmark (musiker och studierektor Gerlesborgsskolan), Shiva Anoushirvani (konstnär och huvudlärare Gerlesborgsskolan), Henrik Olsson (musiker och konsertarrangör Gerlesborgsskolan).

Kl 20.00 – 21.00: Bohuslän Big Bad (Johannes Bergmark, Shiva Anoushirvani, Anders Dahl, Julia Cronholm, Henrik Olsson, Rebecka Lindmark, Jonatan Liljedahl, Hanna Macke, Kenneth Alex, Lovisa Johansson spelar inuti ljudinstallationen Common Ground 2:0).

Musik/Konst/Konstmusik – Konst/Ljud/Ljudkonst

I Gerlesborg har bildkonsten en självklar plats sedan länge varför det känns relevant att hålla ett samtal om tvärestetiska korsbefruktningar mellan konst och musik just här, en etablerad kulturplats i glesbygden där förutsättningarna att hitta nya infallsvinklar på musik och ljud som konstform är unika. En glesbygd utan storstadens möjligheter att välja bort eller dela upp sig i smala nischer, genrer eller -ismer, istället skapas här naturligt synergieffekter mellan lokala kulturella initiativ.

Efter samtalet (ca 17.30) tar vi en paus och sedan fortsätter kvällen klockan 20.00 med en ljudaktion/konsert signerad traktens nya, löst sammansatta, musikkollektiv; Bohuslän Big Bad.

Arrangemanget är ett initiativ av Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK).