Konsert: Reclaim the beats

Reclaim the Beats kommer fördjupa och vidareutveckla projektets övergripande tema i samarbete med en ny internationell kvartett: Erika Sollo (Italien) och Ina Puntar (Slovenien) på sång samt Balint Bolcso (Ungern) och Henrik Olsson själv på taktil elektronik. De kommer att dekonstruera Missy Elliots legendariska album Da Real World från 1999 genom att notera rytmiska fraser, loopar och samplingar samt brutna fragment och sångfraser från skivan. Även texterna kommer att brytas ned och omarbetas med hjälp av cut-up teknik. Det noterade materialet ska sedan utgöra byggstenar för rytmiska improvisationer som en homage till Missys musik.

Presentation lördag 5 maj, 19:30, fri entré