Residens HEMIFRÅN: Alba Omega

Alba Omega
Lör 27 mars, nätbaserad redovisning, se den HÄR!
Dokumentation i form av en filmad performance presenterar residensarbetet.
.
.
 
.
.
Så här beskriver Alba Omega själv ambitionen med sitt konstnärliga arbete under residenset:
.
“Det är ett semi-biografiskt, existentiellt pop-projekt där jag utforskar likväl mänskligheten i mig själv, liksom dimensioner bortom livet och kroppen. Jag ser musiken och orden som medier för transcendens i mitt arbete; en introspektion i det som enar allt.
.
.

Om projektet Residens HEMIFRÅN:

.

Närproducerade musik/konst-residens som initierar tvär-estetiska samarbeten med lokal anknytning i syfte att skapa ett nytt kulturarv för platsen, på platsen. Residensen kommer även fungera som tidsdokument över konstnärliga arbeten under en pandemi och reflektera över konstnärens funktion i en tid av ovisshet och förändring.

Gerlesborgsskolans musikråd vill genom projektet kartlägga och dokumentera platsens kreativa potential som ett led av den rådande pandemins restriktioner, skapa incitament för samarbeten mellan ljudkonstnärer/musiker och visuella konstnärer. Residensen genomförs hemma hos konstnärerna och redovisas genom en filmad dokumentation bestående av två delar.

.

Tags: ,