Residens HEMIFRÅN: Kristin Jonsson / Björn Hansson

Kristin Jonsson och Björn Hansson
Lör 30 januari, nätbaserad redovisning: www.gerlesborgsskolan.se
Dokumentation i form av en filmad performance presenterar deras residensarbete.
.
.