Residens HEMIFRÅN: Kristin Jonsson / Björn Hansson

Kristin Jonsson och Björn Hansson
Lör 30 januari, nätbaserad redovisning, se den HÄR!
Dokumentation i form av en filmad performance presenterar deras residensarbete.
.
.
.
.
Kristin och Björn tar avstamp från två diametralt olika bakgrunder och förenas kring ett arbete där ritualer, ensamhet och mellanrum får spela stor roll. Ofta är verken platsspecifika där materialbaserade tolkningar möter ljud och rörelse. En abstrakt upplevelse av känsla förstärks genom dräkter och masker som påverkar den fysiska förmågan; tillsammans med visualisering av miljöer skapar det en möjlighet att ritualisera vardagliga rörelser och händelser.

Genom bland annat sjömanshundar, berg och pokaler utforskas känslan av ensamhet och tillhörighet, vinst och förlust från sin kontext till en pastellfärgad kompott.

Om projektet Residens HEMIFRÅN:

Närproducerade musik/konst-residens som initierar tvär-estetiska samarbeten med lokal anknytning i syfte att skapa ett nytt kulturarv för platsen, på platsen. Residensen kommer även fungera som tidsdokument över konstnärliga arbeten under en pandemi och reflektera över konstnärens funktion i en tid av ovisshet och förändring.

Gerlesborgsskolans musikråd vill genom projektet kartlägga och dokumentera platsens kreativa potential som ett led av den rådande pandemins restriktioner, skapa incitament för samarbeten mellan ljudkonstnärer/musiker och visuella konstnärer. Residensen genomförs hemma hos konstnärerna och redovisas genom en filmad dokumentation bestående av två delar.