Residenskonstnär: Martin Holm

Årets residenskonstnär är Martin Holm. Han inleder sin residensperiod i samband med öppnandet av sin utställning Post-Human Garden.

Martin Holm (f.1985, Köping) är en Göteborgsbaserad bildkonstnär med Masterexamen i Fri Konst från Akademin Valand 2014.

Holms konstnärliga praktik är ett studiobaserat upptäcktsresande genom populärkultur, samtidsfilosofi och konsthistoriereferenser. Rörelsen framåt är förankrad i måleri men kantad av återbruks-tematik, både materiellt och på ett idébaserat plan. Den är ett multidisciplinärt försök att komma underfund med samtidens kaos: genom måleri, kollage, skulpturala ’found objects’-assemblage och ett digitalt skissboksprojekt i GoogleEarth söker han vägar in i alternativa rymder, platser där skeenden inte nödvändigtvis är bundna av händelser, fysikens lagar, geometriska perspektiv eller sociala konstruktioner. 

https://martinholm.se