Residenskonstnär: Olle Helin

Den 12 september påbörjar konstnären Olle Helin sitt residens på Gerlesborgsskolan. Residenset kommer utmynna i en utställning som öppnar 12 oktober och pågår till och med 12 december. 

Olle Helin är född i Stockholm 1993 och verksam i Malmö. I sitt arbete undersöker han grunden för måleri, pigmentet och dess materiella förbindelse till platser. Sedan 2017 framställer han egen färg av material som han hittar i sin näromgivning, exempelvis jordfärger från byggarbetsplatser eller ogräs som ger färgstarka lacker.