Röster om Konstnärlig grundutbildning, Alma Braun

”Varför jag valde att gå på Gerlesborgsskolan Bohuslän var huvudsakligen på grund av läget, och möjligheterna som kom med detta. Ateljéerna och hallen, där vi huvudsakligen arbetar, har en tillgång till dygnet runt och i din egna ateljé kan du plocka upp eller gå ifrån arbetet när helst det passar. Dessutom har jag längs utbildningens gång insett och verkligen värdesatt möjligheten med att skolan faktiskt blir samlingspunkten, inte bara för eleverna utan också för huvudlärare, personal, gästlärare, boende i omnejd och föreläsare. Plötsligt finner du dig på en plats vid bordet tillsammans med otroligt intressanta individer även utanför lektionstiden. Dessa samtal som vi haft på föreläsningskvällar, konserter, vernissager eller vid andra tillställningar då skolan och dess restaurang varit öppen har gett mig mer matnyttig info och ytterligare perspektiv på konstvärlden än vad många kurser i sig erbjudit mig i ämneskunskap.”

Bilden är tagen av Alexander Leistikio, från utställningen Kalejdoskop på Gerlesborgsskolan Bohuslän 12 – 23/4. Verket som syns är Erik Aronssons Rätt sida av älven.