Rum för röst och rörelse

rumRum för röst och rörelse – en arbetsdemonstration.

Under våren har Annika Vestel, Johanna Ståhl, Michael Norlind och Gunilla Rahm inlett ett undersökande arbete kring röst- och rörelseimprovisation. Några frågeställningar har varit: Vad finns det för strategier för att komma in i scenisk närvaro? Hur kan vi kombinera röst och rörelse som sceniskt uttryck? Vad innebär det egentligen att lyssna under improvisation? Arbetssättet har inneburit en växelverkan mellan samtal och praktiskt arbete på golvet, där Annika och Johanna varit utövarna. Nu bjuder vi in till en arbetsdemonstration där vi dels kommer visa några korta sceniska arbeten, och dels samtala kring projektet. Välkomna!

8 juni, kl 18.30
Fri éntre

Samarrangemang med Utryckslabbet och Centrum för scenisk rörelse och eget skapande