Utställning Galleri Gerlesborg av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans

Galleri Gerlesborg: Alchemia Microcosmos av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 
21 juli – 9 september 2018

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans är praktiserande alkemister och deras konstverk är sprungna ur en passion för den hermetiska konsten, det vill säga alkemin.

I utställningen Alchemia Microcosmos är den magi vi möter i konstobjektet ingen slump utan en noga genomtänkt process.

För Lisa Jeannin och Rolf Shuurmans har användandet av fantasin för att observera vår värld alltid varit det fundamentala. Deras konstnärliga språk har utvecklats genom animation, tecknande, musik, skulptur och performance sedan slutet på 1990-talet. I deras världar kan allting hända och i dem finns alltid rum för betraktarens fantasi att växa.

Till alkemin och den hermetiska konsten kom Lisa Jeannin och Rolf Shuurmans via en högst personlig resa och en passion för örternas läkande kraft. Från hemmet i Hakebo i Småland ägnar de sig nu åt den spagyriska konsten – ett sätt att praktisera alkemins filosofi.

Spagyriskt arbete måste ske i samklang med både naturens cykler och himlakropparnas rörelser. Med inspiration från sitt praktiserande, men även från myter och berättelser, skapar de sina verk. Installationerna låter ofta publiken bokstavligen träda in i deras värld – en värld full av subtil humor, men också en där verket blir ett sätt att undersöka allvarligare frågor.

Lisa Jeannin är född i Uppsala, 1972 och är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och the Art Academy of s’Hertogen Bosch i Holland.

Rolf Schuurmans är född i Oss, Holland 1972 och är utbildad vid Art Academy of Tilburg, Holland.

Tillsammans har de medverkat i en mängd utställningar, både i Sverige och internationellt.

Vernissage 21 juli kl 17-18, utställningen pågår till och med 9 september 2018.

I samband med utställningens vernissage och finissage gör Lisa Jeannin en workshop i två moduler  omfattande tre dagar per modul 21-23 juli och 7-9 september. Läs mer här