Siri Sandén och Anna Olsson ställer ut i studerande galleri GBZ

Jag gör så att blommorna blommar

En installation om kretslopp och livscyklar. Om livet, döden och det däremellan.

Öppettider: 15 och 16 mars kl 11 – 17