Ansökan till Konstnärlig grundutbildning

ANSÖKAN 2023 

Ansökningsportalen öppnar 6 februari och stänger 2 maj kl 23:00. 

  • Klicka på knappen ”Ansök” i ansökningsportalen
  • Skapa ett konto
  • Fyll i ansökan
  • Ladda upp dina digitala arbetsprover, dvs bild-, film- eller ljudfiler. 

Mer information om arbetsprover och olika filformat finns i ansökningsportalen. 

Vi tar in på arbetsprover, inte betyg. 

Expeditionsavgiften för ansökan är 150 kr och betalas via ansökningsportalen. 

Terminstider läsåret 2023/24 

Höstterminen: 21 augusti 2023 – 5 jan 2024  
Vårterminen:  8 jan 2024 – 24 maj 2024 

Studiemedel

Utbildningen på Gerlesborgsskolan är studiemedelsberättigad från hösten det året du fyller 18 enligt avdelning A3 (tidigare A2). Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgiften. Se CSN:s hemsida www.csn.se 

Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning bedrivs med tillsyn och bidrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) enligt förordningen om statligt stöd till konst- och kulturutbildningar. 

Terminsavgift 

Avgiften för utbildningen läsåret 2023/24 är 12 000 kr per termin. 

Kontakt

Gerlesborg: 070-245 48 07, info@gerlesborgsskolan.se 
Stockholm: 073-075 66 90, stockholm@gerlesborgsskolan.se