Sommarutställning i Gerlesborgs Konsthall: Textila Scenöppningar

Textila scenöppningar – En utställning med Elsa Agélii, Diana Agunbiade-Kolawole, Ismaila Fatty, Kolbrún Inga Søring och Kiyoshi Yamamoto

Pågående 27 juni–1 augusti 2021
Öppettider tisdag–söndag kl. 11:00–17:00
måndagar stängt

Vernissage 27 juni:
Invigning 13:30
Performance av Kolbrún Inga Søring pågående från kl 13:45

I utställningen Textila scenöppningar presenteras fem konstnärer med det textila undersökandet som en gemensam nämnare. Konstnärerna möts över generationsgränser och har sina uppväxtmiljöer och bakgrunder i olika delar av världen. Med det ihärdiga textila arbetet och med sina betraktelser av samtidens stora frågeställningar möts de i kulturhärden Gerlesborg.

Den tid, omsorg och tålamod som det textila arbetet kräver ger utrymme för tanke och reflektion över omvärlden och dess ibland kaotiska tillstånd, och även tid till ett djupt undersökande av materialets potentialer och egenskaper. Det textila arbetets långa tradition och mångbottnade associationsvärldar skapar möjligheter för att bredda textila uttryck vad gäller val av material och metoder. 

Repetition är centralt i utställningen då det textila ofta inbegriper repetitiva moment. Här lyfts repetitionens estetiska uttryck i associationer till lapptäcken och stygn men även i det meditativa och helande görandet, inte minst i relation till hanteringen av omvärldens olika tillstånd. 

De varierande teknikerna och metoderna i utställningen inbegriper material som traditionellt sätt inte förknippas med textilier, så som fotografi och scenografi.  

Gerlesborgs Konsthall har glädjen att öppna ridåerna till en sommarutställning med fem konstnärskap vars tematik har en bred spännvidd. Varje konstnärs textila värld kan ses som enskilda scener som öppnar upp sina ridåer för betraktaren att ta del av. Textila scenöppningar berör förändringar och transformationer av material, problematisering av nationsgränser och människors ojämlika värden, kulturella attribut och beskydd från koloniala arv. Inom utställningens omfång ryms en scenografi som skapats för att ge plats åt en mer inkluderande konstscen. 

Utställningen har som ambition att vidga det textila som begrepp där fotografi, performance och scenografi som teknik blir en del av det textila undersökandet.

Varmt välkomna!