Sonia Hedstrand överlämnar stafettpinnen till Frida Sandström!

Sonia har bidragit stort till skolans och teoriundervisningens utveckling och ger sig nu ut på nya äventyr. Hon har hållit mycket uppskattade kurser både Stockholm och Bohuslän. Lycka till och på återseende! Frida Sandström påbörjade sina studier på konstnärliga grundutbildningen i Gerlesborg. Hon arbetar som konstkritiker och skribent och skriver återkommande kritik, essäer och reportage för svenska och internationella kulturtidskrifter, publikationer och dagspress, däribland Dagens Nyheter, Kunstkritikk, ArtAgenda, Mousse och Frieze. Sandström ingår i konsttidskriften Palettens redaktionsgrupp och var 2015 redaktör för antologin Kroppsfunktion (c.off, Stockholm). Hon är medlem i kulturföreningen Anrikningsveket, samt i curatorskollektivet bakom Norbergfestival. Sandström undervisar i konstteori vid Umeå konsthögskola och vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Tillsammans med dansaren och skribenten Kasia Wolinska driver hon det tvärdisciplinära forskningsprojektet The Future Body at Work, om dansens och kunskapens politik. 2019-2020 driver Sandström det digitala residenset och den redaktionella plattformen Liquid Fiction, vid Akvarellmuseet i Skärhamn. 2019 co-curaterade hon det interdisciplinära, diskursiva programmet Life Choreographies, för Statens konstråd. Varmt välkommen tillbaka till Gerlesborg, Frida!