Starten på tvåornas femveckorskurs Projektarbete

Starten på tvåornas femveckorskurs Projektarbete, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Där de studerande utformar ett projekt att arbeta med under kursen i syfte att fördjupa det egna arbetet. Lärare: Frida Klingberg.