Stöd Gerlesborgsskolan

Världen står inför stora utmaningar och vi behöver ställa om – Gerlesborgsskolan satsar på framtiden.

Gerlesborgsskolan bedriver inte bara konstnärlig grundutbildning i både Bohuslän och Stockholm, Gerlesborgsskolan är också ett dynamiskt, utmanande och gränsöverskridande forum för konst och kultur. Var med och stöd konsten och Gerlesborgsskolan.

– Vi vill satsa på framtida utbildningar och breddad kulturverksamhet, säger Tom Sandqvist, styrelsen ordförande, författare och professor emeritus i konstens teori och idéhistoria. Denna broschyr riktar sig till såväl näringslivet som privatpersoner med intresse för den unika utbildningen och kulturverksamheten som skolan bedriver.

För mer information kontakta: 

Christine Bjärkby 0739-41 47 65, ledamot i Stiftelsen Gerlesborgsskolan.