Streamad konsert: Pär Thörn

Söndagen den 25 april, kl 15.00

Konserten streamas live via Gerlesborgsskolans Facebook-sida och kommer sedan vara fortsatt tillgänglig i musikverksamhetens musikarkiv.

I denna nya performance kombineras på ett oväntat vis elektroniska ljud, berättande prosa och loopar från ett förortstorg med dadaistiskt-surrealistiskt tungotal. Pär Thörn (född 1977) är författare, elektronmusiker och fanzineredaktör. Sedan början av 2000-talet har han gett ut ett tjugotal böcker, blivit översatt till franska och danska, samt framträtt på en lång rad scener i Sverige, Europa, Mexiko och Vietnam. I maj utkommer hans nya bok “Era anklagelser är meningslösa” på förlaget Kaunitz-Olsson. 

Länk till live streamen här