Studerandeutställningar i Stockholm – Utställare med opponent


Utställning med årskurs 1, ateljé 3 och 7.


Utställning med årskurs 1, ateljé 3 och 7.


Utställning med årskurs 1, ateljé 3 och 7.

 

 


Utställning med årskurs 1, ateljé 2 och 8.


Utställning med årskurs 1, ateljé 2 och 8.


Utställning med årskurs 1, ateljé 2 och 8.


Utställning med årskurs 1, ateljé 2 och 8.

 

 


Utställare Sainey Bohman med opponent Beatrice Lundén Howard


Utställare Sainey Bohman


Utställare Sainey Bohman


Utställare Sainey Bohman

 

 


Utställare Stella Magnuson Lupo med opponent Celine Barwich


Utställare Stella Magnuson Lupo


Utställare Stella Magnuson Lupo


Utställare Stella Magnuson Lupo

 

 


Utställare Sara Asteborg med opponent Amanda Hedman Hägerström


Utställare Sara Asteborg


Utställare Sara Asteborg

 

 


Utställare Emy Indigo Booz med opponent Robin Ahlström


Utställare Emy Indigo Booz


Utställare Emy Indigo Booz


Utställare Emy Indigo Booz

 

 


Utställare Robin Ahlström med opponent Emy Indigo Booz


Utställare Robin Ahlström


Utställare Robin Ahlström


Utställare Robin Ahlström

 

 


Utställare Selma Morshedi med opponent Vincent Fagerström


Utställare Selma Morshedi


Utställare Selma Morshedi


Utställare Selma Morshedi

 

 


Utställare Sanja Boman med opponent Sara Asteborg


Utställare Sanja Boman


Utställare Sanja Boman


Utställare Sanja Boman

 

 


Utställare Ruby Nilsson med opponent Hedvig Sjögren


Utställare Ruby Nilsson


Utställare Ruby Nilsson


Utställare Ruby Nilsson

 

 


Utställare Igor Blomberg med opponent John Stenborg


Utställare Igor Blomberg


Utställare Igor Blomberg


Utställare Igor Blomberg

 

 


Utställare Viktor Russel med opponent John Stenborg


Utställare Viktor Russel


Utställare Viktor Russel

Utställare Viktor Russel

 

 


Utställare Johanna Ekström – Opponent Viktor Russel


Utställare Johanna Ekström


Utställare Johanna Ekström


Utställare Johanna Ekström

 

 


Utställare Beatrice Lundén Howard – Opponent Martina Hamner


Utställare Beatrice Lundén Howard


Utställare Beatrice Lundén Howard


Utställare Beatrice Lundén Howard

 

 


Utställare Amanda Hedman – Opponent Stella Dieden Richter


Utställare Amanda Hedman


Utställare Amanda Hedman


Utställare Amanda Hedman

 

 


Utställare Emrik Meshesha – Opponent Emmabi Karlsson


Utställare Emrik Meshesha – Opponent Emmabi Karlsson


Utställare Emrik Meshesha


Utställare Emrik Meshesha

 

 


Utställare Tim Drougge – Opponent Emy Indigo Booz


Utställare Tim Drougge


Utställare Tim Drougge


Utställare Tim Drougge

 

 


Utställare Hedvig Sjögren – Opponent Karolina Holmlund


Utställare Hedvig Sjögren


Utställare Hedvig Sjögren


Utställare Hedvig Sjögren

 

 


Utställare Daniel Gyllander – Opponent Martina Andersson


Utställare Daniel Gyllander


Utställare Daniel Gyllander


Utställare Daniel Gyllander

 

 


Utställare Nora Dellgren – Opponent Emrik Meshesha

Utställare Nora Dellgren

Utställare Nora Dellgren


Utställare Nora Dellgren

 

 


Utställare Joakim Olovsson – Opponent Emmy Berg


Utställare Joakim Olovsson


Utställare Joakim Olovsson


Utställare Joakim Olovsson

 

 


Utställare Melania Pomante


Utställare Melania Pomante – Opponent Stella Magnuson


Utställare Melania Pomante


Utställare Melania Pomante

 

 


Utställare Emmabi Karlsson med opponent Selma Morshedi


Utställare Emmabi Karlsson


Utställare Emmabi Karlsson


Utställare Emmabi Karlsson

 

 


Utställare Emmy Berg med opponent Tim Drugge


Utställare Emmy Berg


Utställare Emmy Berg


Utställare Emmy Berg

 

 


Utställare Marcus Bergman med opponent John Stenborg


Utställare Marcus Bergman


Utställare Marcus Bergman


Utställare Marcus Bergman

 

 


Utställare Martina Hamner med opponent Stella Dieden Richter


Utställare Martina Hamner


Utställare Martina Hamner


Utställare Martina Hamner

 

 


Utställare Stella Dieden Richter med opponent Melania Pomante


Stella Dieden Richter


Stella Dieden Richter


Stella Dieden Richter


Stella Dieden Richter