Studerandeutställningar Gerlesborgsskolan Stockholm – Utställare med opponent


Utställare Hedvig Sjögren – Opponent Karolina Holmlund

Utställare Hedvig Sjögren

Utställare Hedvig Sjögren

Utställare Hedvig Sjögren

 

 

 

 

Utställare Daniel Gyllander – Opponent Martina Andersson

Utställare Daniel Gyllander

Utställare Daniel Gyllander

Utställare Daniel Gyllander

 

 

 

 

Utställare Nora Dellgren – Opponent Emrik Meshesha

Utställare Nora Dellgren
Utställare Nora Dellgren

 

Utställare Nora Dellgren

Utställare Joakim Olovsson – Opponent Emmy Berg
Utställare Joakim Olovsson
Utställare Joakim Olovsson

Utställare Joakim Olovsson

Utställare Melania Pomante

Utställare Melania Pomante – Opponent Stella Magnuson

Utställare Melania Pomante

Utställare Melania Pomante

 

 

 

Utställare Emmabi Karlsson med opponent Selma Morshedi

 


Utställare Emmabi Karlsson

 

Utställare Emmabi Karlsson

 


Utställare Emmabi Karlsson

 

 


Utställare Emmy Berg med opponent Tim Drugge

 

Utställare Emmy Berg

 


Utställare Emmy Berg

 

Utställare Emmy Berg

 


Utställare Marcus Bergman med opponent John Stenborg

 


Utställare Marcus Bergman

 

Utställare Marcus Bergman

 

Utställare Marcus Bergman


Utställare Martina Hamner med opponent Stella Dieden Richter

 


Utställare Martina Hamner

 


Utställare Martina Hamner

 


Utställare Martina Hamner

 

Utställare Stella Dieden Richter med opponent Melania Pomante

Stella Dieden Richter

Stella Dieden Richter

Stella Dieden Richter

Stella Dieden Richter