Tag Archives: samtalunderarbete

Samtal under arbete. Under 80- och 90-talet samlades årligen konstnärer, forskare, kritiker m.fl. i Gerlesborg med motivet att tankar och erfarenheter från alla håll skulle mötas, brytas och kanske föda nya idéer och samarbeten. Sammanhanget var på många sätt kopplat till miljörörelsen. Ikväll kl. 18-20 för vi samman aktörer från den tiden i ett vittnesseminarium på Gerlesborgs Konsthall! Varmt välkomna att delta eller lyssna!

Samtal under arbete. Under

Samtal under arbete. Under 80- och 90-talet samlades årligen konstnärer, forskare, kritiker m.fl. i Gerlesborg med...